σχόλιο ID-ont: Διαβάζαμε ότι κυκλοφορούν αυτά τα συστήματα, αλλά παράλληλα λέγαμε ότι αυτά γίνονται σε χώρες πολύ μακρινές από εμάς. 

Δεν μπορεί να συμβούν σε εμάς. Εμείς είμαστε λαός με ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά τις έννοιες της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας.

Να όμως που όλοι οι λαοί "σε ένα καζάνι βράζουν". Ξεκινάει στη χώρα μας με επίσημη άδεια από την "Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα" η χρήση συσκευών γεωεντοπισμού με μορφή κουτιού ή ρολογιού (αρχικά θα συμπληρώσουμε εμείς, γιατί η τεχνολογία έχει δημιουργήσει για αργότερα και τα εμφυτεύσιμα τσιπάκια...) και φυσικά σε εθελοντική βάση! (αρχικά θα προσθέσουμε και πάλι! Αργότερα με διάφορες αφορμές ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα γίνει υποχρεωτικό; ιδιαίτερα αφού εξοικειωθούν οι πολίτες με την ευρεία χρήση αυτών των συσκευών σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού για τις οποίες θα κατασκευάζεται η ανάγκη χρήσης τους;)

Παράλληλα διαβάζουμε πως "οι εταιρείες, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων." Βεβαίως! θα συμπληρώσουμε πάλι εμείς. Μιλάμε για αυτά τα τεχνικά μέσα και την ασφάλεια που έχουν και τα άλλα συστήματα ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και κρατών, τα οποία πιτσιρικάδες hackers τα σπάνε με άνεση...

Μπορείτε να προσδιορίσετε με ακρίβεια ποιός από όλους μας δουλεύει; Γιατί ότι μας δουλεύουν είναι το μόνο σίγουρο...


newist.gr: Υπό όρους και προϋποθέσεις, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έδωσε το «πράσινο φως» με την υπ΄αριθμόν 112/2012 απόφασή της για τη χρήση συσκευών γεωεντοπισμού, μέσω συνδρομής, σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε ανήλικους.

Την άδεια της Αρχής ζήτησαν δύο εταιρείες παροχής τέτοιων υπηρεσιών 24ωρης παρακολούθησης μέσω ειδικού κέντρου, με την καταβολή συνδρομής.

Οι συσκευές αυτές απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα υγείας, άτομα επιφορτισμένα με το καθήκον της φροντίδας εκείνων που έχουν τέτοια προβλήματα υγείας, καθώς και τους γονείς ανηλίκων. Συνοπτικά, οι υπηρεσίες επιτρέπουν στον «συνδρομητή» να λαμβάνει γνώση της γεωγραφικής θέσης αυτού που φοράει την εν λόγω συσκευή, η οποία είναι μικρού μεγέθους, μπορεί να έχει μορφή κουτιού ή ρολογιού, περιλαμβάνει κύκλωμα κινητής τηλεφωνίας (GSM), σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS) και κουμπί πανικού.

Όπως επισημαίνει η Αρχή στο σκεπτικό της, στην περίπτωση των συσκευών γεωεντοπισμού: «σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των φερόντων, είναι η ατομική τους ασφάλεια και η παροχή υπηρεσιών σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης. Η επεξεργασία δεδομένων περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του φέροντα, όπως δεδομένα γεωεντοπισμού, «δημογραφικά» δεδομένα αλλά και ευαίσθητα δεδομένα».

Ωστόσο, τονίζει η Αρχή στην απόφασή της, στην περίπτωση που ο φέρων τη συσκευή γεωεντοπισμού και ο συνδρομητής, είναι διαφορετικά πρόσωπα, «τότε θα πρέπει ο φέρων να έχει προηγουμένως ενημερωθεί και συγκατατεθεί ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να υπάρχει η έγγραφη συγκατάθεση του φέροντα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φέρων είναι ενήλικος και στερείται δικαιοπρακτικής ικανότητας, τότε η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων δίνεται εγγράφως από τον δικαστικό συμπαραστάτη. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φέρων είναι ανήλικος, τότε απαιτείται η συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα του ανηλίκου».

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η Αρχή στις περιπτώσεις των ανηλίκων, επικαλούμενη το άρθρο 16 της Σύμβασης των ΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σημειώνοντας ότι τα παιδιά θα πρέπει να συμμετέχουν στην απόφαση για τη χρήση μιας τέτοιας υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στην απόφαση, εφόσον, το επίπεδο ωριμότητας του παιδιού είναι επαρκώς υψηλό (άνω των 14 ετών) ενδείκνυται, πέραν της συγκατάθεσης των γονέων, να ληφθεί και να εκτιμηθεί η γνώμη του ανηλίκου, ως προς τη χρησιμοποίηση ή μη της συσκευής.

Ένας μέλος της Αρχής μειοψήφησε, καθώς, είχε την άποψη ότι η χρήση σε ανηλίκους τέτοιων συσκευών θα πρέπει να επιτραπεί μόνο για λόγους υγείας. Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top