σχόλιο ID-ont: Πέραν των βιομετρικών, σκεφθείτε πόσα άλλα προσωπικά δεδομένα θα υπάρχουν προς πώληση, εάν μπει στη ζωή μας η Κάρτα του Πολίτη, αλλά και εάν η Κάρτα Αποδείξεων γίνει έμμεσα η άμεσα υποχρεωτική...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ κρίση και η αδυναμία εξεύρεσης κεφαλαίων για τη λειτουργία τους οδηγεί τις κρατικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών στο να πωλούν τα προσωπικά και βιομετρικά δεδομένα που μετά μανίας συλλέγουν για τους πολίτες τους, σε ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες προσφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά για να τα αποκτήσουν. 

Σ' αυτό το συμπέρασμα καταλήγει, εμμέσως πλην σαφώς, έκθεση που εγκρίθηκε προχθές από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία επισημαίνεται ότι ήδη βιομετρικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της πρόσβασής τους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπως τα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, οι χαρτοπαικτικές λέσχες, τα καζίνα, αλλά και για την εγγραφή τους σε αθλητικούς συλλόγους. 

Υπογραμμίζεται, επίσης, το έντονο ενδιαφέρον που δείχνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες για την απόκτηση προσωπικών - βιομετρικών δεδομένων, οι οποίες ενδιαφέρονται και για πληροφορίες που έχουν σχέση με την υγεία των υποψήφιων πελατών τους, προκειμένου να υπολογίσουν το κόστος που θα έχουν σε περιπτώσεις σύναψης ασφαλιστηρίων ζωής, ασθενειών ή ατυχήματος. 

Οι υπηρεσίες των Τραπεζών, πάλι, που ασχολούνται με την έκδοση πιστωτικών καρτών, εκμεταλλεύονται την άγνοια των κατόχων τους και φακελώνουν τις προτιμήσεις και τα βιομετρικά δεδομένα των πελατών τους για ίδιον όφελος. 

Το ιδιότυπο, αλλά κερδοφόρο, αυτό αλισβερίσι γιγαντώνεται δεδομένου ότι, όπως συμπεραίνεται στην έκθεση του Γερμανού βουλευτή των Χριστιανοδημοκρατών Χόλγκερ Χάιμπας, το νομικό πλαίσιο σχετικά με τη χρήση των βιομετρικών δεδομένων παραμένει εξαιρετικά ασαφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντας την αθρόα και πολλές φορές ανεξέλεγκτη συγκέντρωση τέτοιων προσωπικών πληροφοριών για τους Ευρωπαίους πολίτες. 

Πληροφορίες που αφορούν φυλετική καταγωγή, σωματικά ή παθολογικά χαρακτηριστικά, δείγματα DNA, δακτυλικά αποτυπώματα, φωνητικές εγγραφές, απεικονίσεις της ίριδας ή του αμφιβληστροειδούς των οφθαλμών εκατομμυρίων πολιτών, συλλέγονται και αποθηκεύονται σε εθνικές βάσεις δεδομένων, τουλάχιστον από είκοσι, κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης βέβαια και της Ελλάδας. 

Η ανεξέλεγκτη χρήση αυτών των δεδομένων, καταλήγει η έκθεση, συνιστά παραβίαση πολλών βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής, το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη και το τεκμήριο της αθωότητας, καθώς και το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και μη διάκρισης, και γι' αυτό προτείνεται η καθιέρωση ειδικής νομοθεσίας, στην οποία να διατυπώνεται επακριβώς ο ορισμός της έννοιας «βιομετρικά στοιχεία» και να εξασφαλίζεται η «ισορροπία» μεταξύ της ασφάλειας και της προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών. 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top