Η ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας
Μολονότι η προστασία των προσωπικών δεδομένων και ειδικά των ανηλίκων πολιτών είναι συνταγματικό δικαίωμα και μέγιστη πολιτική αξία της δημοκρατίας, το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται υπόλογο για μια καταστρατήγησή της με άγνωστο ακόμα εύρος συνεπειών στο μέλλον.

Οι σχολικές μονάδες μέχρι σήμερα καταχώριζαν τα απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και την επαφή του με την οικογένεια στοιχεία των μαθητών,  σε χειρόγραφες καρτέλες και σε ηλεκτρονική βάση, έτσι ώστε να έχουν ανά πάσα στιγμή τόσο η διεύθυνση όσο και ο σύλλογος διδασκόντων πλήρη εικόνα του σχολείου. Επίσης δις ετησίως τουλάχιστον αποστέλλονται  στις Διευθύνσεις ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό του σχολείου. Σε κάθε σχολική μονάδα φυλάσσεται αντίγραφο του διοικητικού φακέλου κάθε εκπαιδευτικού που υπηρετεί στη συγκεκριμένη μονάδα με όλα τα στοιχεία που τον αφορούν, ενώ στο «Ημερολόγιο» του Διευθυντή καταγράφεται η καθημερινότητα του σχολείου, γεγονότα, εκδηλώσεις, άδειες εκπαιδευτικού προσωπικού, απεργίες κτλ. Προφανώς όλ’ αυτά δεν ήταν αρκετά για το Υπουργείο Παιδείας, που, θέλοντας ν’ ασκήσει ένα ασφυκτικό ηλεκτρονικό «φακέλωμα» επιβάλει ένα νέο σύστημα λεπτομερειακής καταγραφής στοιχείων για μαθητές και καθηγητές, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση,  που βάζει σε επικίνδυνες υποψίες το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση της ΔΟΕ κι της ΟΛΜΕ  αλλά και Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων (με πιο πρόσφατη αυτή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  Περιστερίου).