σχόλιο ID-ont: Ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού τμήματος της Trilateral Commission και νυν πρωθυπουργός της Ιταλίας κος Mario Monti, επείγεται να δοθεί στους Ιταλούς ηλεκτρονική ταυτότητα (Κάρτα του Πολίτη)...

Διαβάζουμε στο Ιταλικό Ειδησεογραφικό Πρακτορείο ANSA:

Η Ηλεκτρονική Κάρτα "όλα σε ένα" θα συμβάλει στη βελτιστοποίηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες.

(ANSA) - Ρώμη, 31 Αυγούστου - Ο Ιταλός πρωθυπουργός Mario Monti και η κυβέρνησή του πιέζουν να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια ηλεκτρονική ταυτότητα για τους Ιταλούς σε μια κίνηση για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας.

Μια σειρά από δημόσιες υπηρεσίες θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμες με μια "όλα σε ένα" (all-in-one) κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναγνώριση αλλά και για την χρήσ των εθνικών υπηρεσιών, όπως η υγειονομική περίθαλψη.
 
Italians to get electronic ID
All-in-one card will help streamline access to services


(ANSA) - Rome, August 31 - Italian Premier Mario Monti and his government are pushing to speed up the switch over to a combined electronic identity card for Italians in a move to streamline the country's infrastructure.

A range of public services will be more easily accessible with an all-in-one card that can be used for identification and for national services like health care. 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/english/2012/08/31/Italians-get-electronic-ID_7404135.html

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top