σχόλιο αναγνώστη της εφημερίδας ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: "Απαράδεκτο μέτρο. Εισάγει την ηλεκτρονική παρακολούθηση ως μέτρο ποινής ενώ πραγματικά δεν προστατεύει την κοινωνία από την τέλεση νέων αδικημάτων εκτός αν η παρακολούθηση εκτείνεται και στις τηλεπικοινωνίες, τις συναλλαγές και τις συναναστροφές. Καταλαβαίνω τη στέρηση της ελευθερίας. Αλλά δεν καταλαβαίνω τη στέρηση των της ιδιωτικότητας. Τι θα πει μετατρέπω την κατοικία σε φυλακή; Κανένα από τα κόμματα δεν αντιδρά; Η εκκλησία, δεν έχει άποψη; Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις; Το επόμενο οργουελικό σενάριο θα είναι να φοράνε βραχιόλι και οι αθώοι ως μέτρο εξακρίβωσης των αδικημάτων που ΘΑ τελεστούν. Επίσης άλλη ωραία ιδέα είναι να μπαίνουν περιορισμοί στη μετακίνηση.Βέβαια, βέβαια, είσαι ελεύθερος να κόψεις το πόδι σου (MAD MAX καταστάσεις)"...

σχόλιο ID-ont: Με όλα αυτά τα νομικίστικα μπερδευόμαστε τελικά. Πρόκειται για ουσιαστική παρέμβαση της ΑΠΔΠΧ, ή όσα λέει στην απόφασή της αποτελούν ένα μεγαλοπρεπές NAI (βεβαίως με άλλο "περιτύλιγμα") στην έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής παρακολούθησης στους ανθρώπους, ξεκινώντας από τους "κακούς", προκειμένου να επεκταθεί αργότερα και στους "καλούς";;; Μην ξεχνόμαστε: οι "καλοί" είναι πάντα εν δυνάμει "κακοί", οπότε "χρειάζονται" και αυτοί παρακολούθηση...

Εφημερίδα Συντακτών:

Σε συστάσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης για την εφαρμογή του συστήματος γεωεντοπισμού, το γνωστό και ως «βραχιολάκι», προχωρά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία ζητά εφαρμογή της δεοντολογίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των κρατουμένων, χωρίς να πάρει θέση στο θέμα του ακριβού κόστους του ηλεκτρονικού βραχιολιού, που αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα χρήσης του από όλους τους καταδίκους.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Αρχής (υπ΄αριθμόν 1/2014), «επιβάλλεται να είναι έντονη η κρατική παρουσία κατά το στάδιο εφαρμογής και λειτουργίας του συστήματος επιτήρησης και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρέπει να έχει τον πρώτο και κύριο ρόλο στον καθορισμό των προδιαγραφών, του ελέγχου και της παρακολούθησης του συστήματος ηλεκτρονικής επιτήρησης των καταδίκων και των υποδίκων». Ειδικότερα η Αρχή επισημαίνει:


- Η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρέπει να καθορίζει ειδικώς και εμπεριστατωμένως τις προδιαγραφές του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης λαμβάνοντας υπόψη τις κατάλληλες επιστημονικές μεθόδους και να ελέγχει δειγματοληπτικά και όταν κρίνει σκόπιμο, όχι μόνο τη διαχείριση αλλά και την καθόλου λειτουργία του όταν κριθεί αναγκαίο».

Πρέπει να το σχέδιο προεδρικού διατάγματος να αναφέρει εξαντλητικά και ρητώς όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που θα τυγχάνουν επεξεργασίας και όχι κάποια ενδεικτικά και επιπλέον να αναφέρει τα δικαιώματα των επιτηρουμένων, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης για τον σκοπό επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων του και εν γένει τα δικαιώματα του. Ο επιτηρούμενος έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας πληροφορίες για τα δεδομένα που τον αφορούν ιδίως στις περιπτώσεις που του αποδίδεται παραβίαση των όρων της ηλεκτρονικής παρακολούθησης ή όταν συντρέχει περίπτωση τεχνικής πλημμέλειας ή βλάβης της συσκευής επιτήρησης.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης οφείλει επίσης να εξασφαλίσει ότι τα δεδομένα τηρούνται για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη της επιτηρήσεως ενώ επιπλέον απαιτείται η κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας ο οποίος θα καθορίζει τις βασικές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και θα είναι δεσμευτικός, μέσω πράξης της διοικήσεως του αναδόχου, για το προσωπικό, καθώς και πολιτική ασφάλειας, η οποία θα περιέχει και κατάλληλη διαδικασία για την αναθεώρηση της και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναφορές σε ειδικότερες διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας.

Κατά συνέπεια και όπως επισημαίνει η Αρχή, θα πρέπει το υπουργείο Δικαιοσύνης να εξασφαλίσει ότι θα λαμβάνονται από τον ανάδοχο κατ΄ ελάχιστον τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας ώστε, μεταξύ άλλων, το προσωπικό να αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις και να δεσμεύεται ως προς την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων, να διασφαλίζει τη δυνατότητα να ελέγχεται και να εξακριβώνεται ποιες ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί στο σύστημα, να αποτρέπεται η είσοδος μη εξουσιοδοτημένων προσώπων , να αποτρέπεται η ανάγνωση, η αντιγραφή, η τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων του συστήματος επιτήρησης από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να εξασφαλίζεται η αυθεντικοποίηση της πηγής των σημάτων που εκπέμπονται από τους επιτηρούμενους προς το κέντρο ελέγχου κ.ά.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top