Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία αντιστοιχούν σε διαζευγμένες οικογένειες από την περιοχή μας, βγήκαν… φόρα παρτίδα στο διαδίκτυο, γεγονός που εκ των πραγμάτων προκαλεί προβληματισμό για το τι επιτρέπεται τελικά και τι απαγορεύεται σε ό,τι αφορά τη δημοσιοποίηση αποφάσεων.

Οι περιπτώσεις αυτές, έκαναν την εμφάνισή τους τις τελευταίες μέρες, σε ενημερωτικό κόμβο της περιοχής μας και ουσιαστικά αποκαλύπτουν απόλυτα προσωπικά δεδομένα, (όπως διαζευγμένα ζευγάρια που υποχρεώνεται ο ένας εκ των δύο συζύγων να καταβάλλει την διατροφή στον άλλον) γεγονός που είναι άκρως ανεπίτρεπτο.

Τα φαινόμενα αυτά, δεν είναι τα μοναδικά, αφού και παλαιότερα (προφανώς λόγω επιπολαιότητας των χρηστών που «φορτώνουν» τέτοιες αποφάσεις στο διαδίκτυο), έχουν κάνει την εμφάνισής τους, παρόμοιες αποφάσεις.

Οι  αποφάσεις αυτές, αφορούν χρηματικά εντάλματα ή αποφάσεις υπηρεσιών, που α-ντιστοιχούν σε δημόσιους, περιφερειακούς ή δημοτικούς υπάλληλους κι έχουν να κάνουν με τη μισθοδοσία του καθενός. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν σε περιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων, περιλαμβάνο-νται ευαίσθητα προσωπικά και οικογενειακά δεδομένα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με την υπηρεσία, τότε τα στοιχεία αυτά παραλείπονται.


Σε δύσκολη  θέση χωρισμένοι γονείς
Πρόκειται για πέντε τουλάχιστον περιπτώσεις τις οποίες εντόπισε σε έρευνά της η «Ροδιακή» όπου η υπηρεσία δημοσιοποιεί τέτοιου είδους στοιχεία συμπολιτών μας, για αποφάσεις διατροφής που έχουν εκδώσει τα αρμόδια δικαστήρια.

Για ακόμα μια φορά πάντως, με αφορμή τα νέα περιστατικά που δεν αποκλείεται να προκαλέσουν ακόμα και εισαγγελική παρέμβαση, έρχεται στην επιφάνεια το μεγάλο ερώτημα, μέχρι ποιού σημείου τελικά θα πρέπει να φθάνει η περίφημη «ηλεκτρονική διακυβέρνηση» και τι είδους δεδομένα θα πρέπει να μην δημοσιοποιούνται.

Αυστηρός ο νόμος για τα ευαίσθητα προσωπικά  δεδομένα
Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη του νόμου ότι απαγορεύεται η ανάρτηση πράξεων στις οποίες περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, ακόμη και εάν το είδος της συγκεκριμένης πράξης προβλέπεται από την παράγραφο 4 του άρθρου 2 Ν. 3861 / 2010. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 20868 /29.09. 2010)

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται σε:
• φυλετική ή εθνική προέλευση
• πολιτικά φρονήματα
• θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις
• συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση
• υγεία, στην κοινωνική πρόνοια και στην ερωτική ζωή
• σχετικά με ποινικές διώξεις ή καταδίκες
• συμμετοχή σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων

Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από το Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από τα απλά προσωπικά δεδομένα.

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε και περιγράφει ένα άτομο, όπως: στοιχεία αναγνώρισης (ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία, επάγγελμα, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), φυσικά χαρακτηριστικά, εκπαίδευση, εργασία (προϋπηρεσία, εργασιακή συμπεριφορά κλπ), οικονομική κατάσταση (έσοδα, περιουσιακά στοιχεία, οικονομική συμπεριφορά), ενδιαφέροντα, δραστηριότητες, συνήθειες.

Το άτομο (φυσικό πρόσωπο) στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ονομάζεται υποκείμενο των δεδομένων.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top