Σε ανοικτή επιστολή τους, κορυφαίοι επιστήμονες και ειδικοί υποστηρίζουν πως η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αποβεί επικίνδυνη, αν δεν υπάρξει μια ερευνητική πολιτική που θα εγγυάται πως οι κάθε λογής εφαρμογές θα έχουν ως γνώμονα το μεγαλύτερο δυνατό όφελος για την ανθρωπότητα. 

Η επιστολή συντάχθηκε με πρωτοβουλία της οργάνωσης Future of Life Institute και φέρει, μεταξύ άλλων, τις υπογραφές καθηγητών από το πανεπιστήμιο του Stanford και το MIT, ερευνητών από την Google, την ΙΒΜ και τη Microsoft, ιδρυτών εταιρειών που ειδικεύονται στον τομέα όπως της DeepMind και Vicarious, αλλά και του Βρετανού φυσικού Stephen Hawking. 

Για να χαραχθεί μια τέτοια ερευνητική πολιτική, σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα πρέπει να μελετηθεί η επίδραση που έχουν οι διάφορες κατηγορίες εφαρμογών.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top