Ο νόμος για την Αμερικανική Κάρτα του Πολίτη (REAL ID Act) απαιτεί τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από το κράτος και πιο συγκεκριμένα η άδεια οδήγησης και η ταυτότητα να πληρούν τις συγκεκριμένες ομοσπονδιακές προδιαγραφές από μια ορισμένη ημερομηνία και μετά, προκειμένου να γίνονται δεκτά για ομοσπονδιακούς σκοπούς. 


Ποια είναι αυτή η ημερομηνία; Και οι 56 Πολιτείες έλαβαν από το Υπουργείο Εσωτερική Ασφάλειας μια αρχική παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2009. Τον Δεκέμβριο του 2009 το Υπουργείο έδωσε νέα παράταση μέχρι τις 11 Μαϊου 2011. Οι πολιτείες έπρεπε να προσαρμοσθούν μέχρι την νέα ημερομηνία. 

Τι θα συμβεί εάν δεν προσαρμοστούν; Ποια είναι η ποινή για τη μη συμμόρφωση; Οι κάτοικοι από τις μη συμμορφούμενες πολιτείες δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν την άδεια οδήγησής τους για να επιβιβαστούν στα αεροσκάφη, δεν θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ομοσπονδιακές εγκαταστάσεις όπως και πυρηνικές εγκαταστάσεις.

ΠΗΓΗ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top