σχόλιο ID-ont: Σε συνέχεια της ανάρητησής μας με θέμα Το Υπουργείο δίνει 14.500€ για τον οδικό χάρτης της Κάρτας Πολίτη, ψάξαμε λίγο περισσότερο στο http://diavgeia.gov.gr/  το θέμα αυτού του οδικού χάρτη. 

Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι έχουν γίνει αρκετές ενέργειες σε σχέση με την Κάρτα του Πολίτη:

α) Με την 1503/18-08-2010 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα για την Διοικητική Μεταρρύθμιση εντάχθηκε η πράξη "Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας του Πολίτη" στο πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση"

β) Στις 25/11/2010 δημοσιεύθηκε Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το έργο "Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την εισαγωγή της Κάρτας Πολίτη"


γ) Κατόπιν συστήθηκε επιτροπή παραλαβής προσφορών:


δ) Στην συνέχεια, στις 18/1/2011 ανατέθηκε το έργο στο "Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις τεχνολογίες της πληροφορίας των επικοινωνιών και της γνώσης "ΑΘΗΝΑ"" (http://www.athena-innovation.gr/)


ε) Στις 1/3/2011 συστήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής του Έργου:


και τέλος

στ) στις 31/3/2011 αποφασίστηκε η τροποποίηση του έργου:

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top