σχόλιο ID-ont: Θα έχει και τσιπάκι RFID για να βλέπουν οι γονείς, μέσω internet, on-line, το στίγμα των μαθητών στο google maps έτσι ώστε να ξέρουν εάν κάνουν κοπάνα την ώρα του μαθήματος; 

Αφού και σήμερα, χωρίς κάρτα, το Υπουργείο γνωρίζει τον ακριβή αριθμό των μαθητών και άνετα μπορεί να ασκήσει όλες τις πολιτικές που λένε ότι θα τους διευκολύνει η κάρτα να κάνουν! 

Τι άλλο λοιπόν προσθέτει η ηλεκτρονική κάρτα, πέραν της εξοικείωσης του μαθητή με την λογική της διαρκούς παρακολούθησής του, προκειμένου όταν ενηλικιωθεί να λάβει με άνεση, χωρίς αντιδράσεις και την Κάρτα του Πολίτη;

Κατμαντού: Το Υπουργείο Παιδείας θα διανείμει ηλεκτρονικά δελτία ταυτότητας στους μαθητές προκειμένου να τους παρακολουθεί σε περίπτωση αλλαγής σχολείου ή αλλαγής διεύθυνσης κατοικίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, με τα ηλεκτρονικά δελτία ταυτότητας των μαθητών θα λυθούν διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της εκπαίδευσης.

Ο Nakul Baniya, υπό-γραμματέας στο Υπουργείο Παιδείας σήμερα, δήλωσε ότι η μαθητική ηλεκτρονική ταυτότητα θα επιλύσει προβλήματα που σχετίζονται με μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Είπε, "Η μαθητική ταυτότητα θα έχει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό με φωτογραφία, πράγμα που καθιστά ευκολότερο να αναγνωριστεί ο μαθητής και να αντληθούν βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτόν με τον αριθμό της κάρτας", προσθέτοντας ότι οι μαθητές θα έχουν τον ίδιο κωδικό αριθμό από τις πρώτες τάξεις του σχολείου μέχρι τις υψηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης. "Οι ηλεκτρονικές ταυτότητες θα δώσουν τον ακριβή αριθμό των μαθητών που εγγράφονται στα  σχολεία χωρίς διπλο-εγγραφές", είπε, προσθέτοντας ότι "θα βοηθήσει την κυβέρνηση να διαθέσει τον κατάλληλο προϋπολογισμό για την ανάπτυξή των σχολείων". Είπε επίσης ότι με τις ταυτότητες θα βοηθηθεί η κυβέρνηση να γνωρίζει την μαθητική διαρροή και να μπορέσει να εφαρμόσει νέες πολιτικές.

HIMALAYAN NEWS SERVICE
KATHMANDU: The Ministry of Education will be distributing electronic Identity cards to school students to track them in case of change in school or residential address.

According to MoE, students’ ID cards will help sort out various problems existing in the education sector.

Nakul Baniya, under secretary at MoE today said student electronic ID cards would resolve problems related to students and teachers.

He said, “Student ID cards will have certain code number with photo making it easier to recognise them and also to get basic information about them through card number,” adding that students would have the same code number from early school to Grade XII. “Electronic ID cards will give exact number of students enrolled in schools without repetition,” he said adding, “It will help the government allocate appropriate budget for their development.” He said the ID cards will also help the government know the student drop out rate and enable it to launch new policies.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top