Τα δεδομένα των λογαριασμών χιλιάδων χρηστών ζήτησε –και έλαβε- το FBI από την Google την τετραετία 2009-2012, μέσω των Επιστολών Εθνικής Ασφάλειας (NSL), που δεδομένου ότι θεσπίστηκαν με τον «πατριωτικό νόμο», δεν προϋποθέτουν ένταλμα ή δικαστική απόφαση.

Οι Επιστολές αυτές επιτρέπουν στις διωκτικές Αρχές των ΗΠΑ να ζητούν πληροφορίες από τις εταιρείες internet και τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, με στόχο την αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών. 

Μάλιστα, το FBI μπορεί να επιβάλλει στις επιχειρήσεις να μην αποκαλύψουν αν έχουν δεχθεί σχετικά αιτήματα.

Η Google όμως, μέσω της Έκθεσης Διαφάνειας που εκδίδει κάθε δύο χρόνια, γνωστοποίησε ότι κάθε χρόνο κατέφθαναν στα γραφεία της έως και 999 Επιστολές Εθνικής Ασφάλειας, δίνοντας για πρώτη φορά μία εικόνα της έκτασης στην οποία οι μυστικές υπηρεσίες τις χρησιμοποίησαν.

Τα αιτήματα αφορούσαν τους λογαριασμούς 1.000-2.000 χρηστών τις χρονιές 2009, 2011 και 2012 και 2.000-3.000 λογαριασμούς για το 2010.

Πάντως, η εταιρία δεν ανακοίνωσε ακριβείς αριθμούς, καθώς το FBI και το υπουργείο Δικαιοσύνης θεωρούν ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα αποκαλύπτονταν λεπτομέρειες για τις έρευνες.

Δεκάδες οργανώσεις προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων έχουν επικρίνει την τακτική των Επιστολών Εθνικής Ασφάλειας, κυρίως για το γεγονός ότι δεν προϋποθέτουν ένταλμα έρευνας ή δικαστική απόφαση. 

Σύμφωνα με την οργάνωση Electronic Frontier Foundation, πρόκειται για μία από «τις πιο επικίνδυνες δικαιοδοσίες που εκχωρήθηκαν στις κρατικές υπηρεσίες με την ψήφιση του Πατριωτικού Νόμου».

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top