σχόλιο ID-ont: Ξανά σε εφαρμογή η μέθοδος της "σαλαμοποίησης" (τμηματική εφαρμογή): Ολοκληρωτικό φακέλωμα πρώτα σε αυτούς που χρωστάνε, έλεγχoς αποτελεσματικότητας της συγκεκριμένης μεθόδου και μετά επέκτασή της σε όλο τον πληθυσμό....

www.reporter.gr: Έπειτα από κυοφορία μηνών δημοσιοποιήθηκε η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων προς την εφορία χρεών. 

Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. Για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης έως 48 δόσεις, η καταβολή της πρώτης δόσης πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31.07.2013.
 
Για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται, σε κάθε περίπτωση, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης τη δεδομένη χρονική στιγμή καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.

Φακέλωμα των οφειλετών 

Για να ενταχθούν στη ρύθμιση οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής, καθώς και να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013. Ωστόσο, πρωτού εγκριθεί η ρυθμιση, οι εφορίες θα πραγματοποιούν αυστηρό έλεγχο στα οικονομικά στοιχεία των οφειλετών, εισοδήματα, περιουσιακά στοιχεία, κτλ.. Μόνο όταν η αρμόδια υπηρεσία διαπιστώσει ότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να αποπληρώσει τα ληξιπρόθεσμα χρέη του, θα γίνεται η ρύθμιση. Δηλαδή, θα προηγείται "φακέλωμα" των οφειλετών και στη συνέχεια θα υπάγονται όσοι δικαιούνται - υπό αυτές τις προϋποθέσεις -στη ρύθμιση.
 
Κατ΄εξαίρεση, οι οφειλέτες φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες μπορούν να ζητήσουν την εξόφληση της οφειλής τους σε ισόποσες μηνιαίες, χωρίς απαλλαγή από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, όταν αποδεικνύουν αδυναμία πληρωμής, αλλά και δυνατότητα τήρησης ρύθμισης σε παραπάνω δόσεις. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται μόνο οφειλές που δεν προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα ή προέρχονται από επαγγελματική δραστηριότητα η οποία έχει διακοπεί.
 
Ο μέγιστος αριθμός δόσεων για αυτήν περίπτωση (α) δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των εκατό (100), με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31.12.2013.
 
Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού μηνιαίου καθαρού εισοδήματος ως ακολούθως:
  • 5% για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα μέχρι πεντακόσια (500) ευρώ και πάντως όχι κάτω των δέκα πέντε (15) ευρώ,
  • 6%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ και μέχρι χίλια (1.000) ευρώ,
  • 7% επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ,
  • 10% επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ,
  • 20% επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ και μέχρι τις πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ
  • και 30%, επί του συνολικού δηλουμένου εισοδήματος, για δηλούμενο μηνιαίο εισόδημα άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. 
Για ποσά βασικής οφειλής της ανωτέρω περίπτωσης (α) άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ./Τελωνείου/Υπηρεσίας όπου προσκομίζονται στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι οφειλέτες δεν δύνανται να αποπληρώσουν την οφειλή τους σε πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων έως σαράντα οκτώ (48) αλλά μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένο πρόγραμμα με μεγαλύτερο αριθμό δόσεων.


σχόλιο ID-ont: Η ανωτέρω επισήμανση στο κείμενο, είναι του blog μας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top