σχόλιο ID-ont: Ακόμη σε μια χώρα, πάλι με τα ίδια επιχειρήματα. Τι να πει κανείς. Είναι απορίας άξιον, τους μαζεύουν όλους σε κάποια "Σχολή" και τους διδάσκουν να λένε/γράφουν τα ίδια επιχερήματα; 

Από την πλευρά τους, αυτοί κάνουν τη "δουλειά" τους. Το θέμα είναι εμείς να οργανώσουμε την αντίδρασή μας - όπως πχ στην Αγγλία που αναφέρει και το δημοσίευμα...

www.ILoveChile.com: Η Χιλή κάνει βήματα προς τα εμπρός με τα ηλεκτρονικά δελτία ταυτότητας και τα διαβατήρια.

Τα δελτία ταυτότητας είναι υποχρεωτικά για τους άνω των 18 ετών στη Χιλή εδώ και  χρόνια. Στις 12:30 σήμερα, η υπουργός Δικαιοσύνης Patricia Pérez θα παρουσιάσει τα νέα διαβατήρια και τα νέα δελτία ταυτότητας με μικρο-τεχνολογία, τα οποία με  υπερηφάνεια θα χρησιμοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στη Χιλή και θα την οδηγήσουν να ηγείται στη Λατινική Αμερική από την άποψη της νεωτερικότητας και της ασφάλειας.

Σαντιάγο - Η υποχρεωτική Κάρτα-ταυτότητα η οποία θα αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία σχετικά με την ηλικία, την εμφάνιση, τα δακτυλικά αποτυπώματα και την υπογραφή σας. Μπορεί να ακούγεται λίγο ενοχλητικό για μερικούς από εμάς, αλλά το απόγευμα η Χιλή θα υποδεχθεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία, η οποία θα ενσωματωθεί σε όλα τα έγγραφα ταυτότητας και διαβατηρίων από 2 Σεπ. 2013.

Τα σχέδια για υποχρεωτικό δελτίο ταυτότητας, το οποίο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στη θέση του διαβατηρίου σε ορισμένα σημεία, διεξοδικά απορρίφθηκε από το κοινό σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο.


Εδώ στη Χιλή, όμως, το επίκεντρο αυτής της νέας εξέλιξης εστιάζεται στον να φέρει τη Χιλή στο επίπεδο του ανεπτυγμένου κόσμου από την άποψη της σύγχρονης τεχνολογίας και, το πιο σημαντικό, της ασφάλειας. (προπαντώς της ασφάλειας, σαν αυτή που έχουν οι πιστωτικές Κάρτες με τέτοιο τσιπάκι: 
VIDEO - CBC News Canada: Smartphone κλέβει εξ' αποστάσεως τα στοιχεία πιστωτικής Κάρτας (με RFID πλινθίο) http://id-ont.blogspot.gr/2013/05/video-cbc-news-canada-smartphone-rfid.html)

Ο Διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Μητρώου Πολιτών και Έκδοσης Ταυτοτήτων Rodrigo Durán επισκέφθηκε την έδρα της ευρωπαϊκής εταιρείας Morpho (http://www.morpho.com/), με την οποία έχει συναφθεί σύμβαση για το σχεδιασμό και την προμήθεια της τεχνολογίας των καρτών, στη Γαλλία και την Ολλανδία την περασμένη εβδομάδα. Ελέγχοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας, ο Duran εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διαδικασία. Με την πιο σύγχρονη και ασφαλή τεχνολογία, το βήμα αυτό καθιστά τη Χιλή «πρωτοπόρο στη Λατινική Αμερική», είπε ο διευθυντής.

Τα τρέχοντα έγγραφα που χρησιμοποιούνται στη Χιλή σχεδιάστηκαν το 2002. Στο Παρίσι, ο Duran εξέφρασε την υπερηφάνεια του, ότι «οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας κατά τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν τεράστιες. Αυτές οι κάρτες θα αντικατοπτρίζουν την ανάπτυξη της Χιλής.»

Το μικροτσίπ θα αποθηκεύει προσωπικά στοιχεία, όπως δακτυλικά αποτυπώματα και τα στοιχεία του προσώπου, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας. Ελπίζουμε να μειώσουμε το χρόνο εισόδου σε χώρες (προφανώς εννοεί τον χρόνο ελέγχου στα αεροδρόμια κ.α.) και θα μειώσουμε τη χρήση χαρτιού και μελανιού στη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. (αυτό κι αν είναι επιχείρημα που «τσακίζει κόκαλα» !!!)

Η τεχνολογία λέιζερ που χρησιμοποιείται για την εξακρίβωση της ταυτότητας ενός ατόμου μέσα από τα μάτια ή τα δακτυλικά τους αποτυπώματα θα βοηθήσει επίσης τους γιατρούς σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως οι κάρτες θα μπορούσαν να αποθηκεύουν επιπλέον πληροφορίες, όπως αλλεργίες ή φαρμακευτική αγωγή.

Η κάρτα θα κάνει επίσης την απάτη ταυτότητας λιγότερο πιθανή, χρησιμοποιώντας πολυανθρακικό υλικό, το οποίο θα μπλοκάρει την κάρτα αν αλλοιωθεί (;;;;;!!!!!). Οι κάρτες μπορούν να μπλοκαριστούν με ηλεκτρονική αίτημα ή μέσω 24-ωρης τηλεφωνικής γραμμής σε περίπτωση ληστείας, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες της Χιλής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις κάρτες για να επικοινωνήσουν με τον ιδιοκτήτη, εφόσον παραδοθούν σε αυτές.

«Είμαστε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του κόσμου στον τομέα της έρευνας στην ταυτότητα και την ασφάλεια», δήλωσε η εταιρεία Morpho, υποσχόμενη πιο ασφαλή και αυτόματη αναγνώριση.

Η κάρτα και τα διαβατήρια θα φέρουν σχέδια που καθορίζουν τη Χιλή, ψηφισμένα από το Χιλιανό λαό. Ο κόνδορας, η σημαία της Χιλής, τα βουνά και το έμβλημα της Χιλής θα διακοσμήσουν τα έγγραφα.


Chile Steps Forward With Electronic Identity Cards and Passports

Identity cards have been compulsory for over-18s in Chile for years. At 12:30 today, Minister for Justice Patricia Pérez will present new passports and ID cards with micro technology, proudly using state of the art technology in Chile and leading Latin America in terms of modernity and security.

SANTIAGO — A compulsory identity card which stores personal information about your age, appearance, fingerprints and signature. It may sound a little intrusive for some of us, but this afternoon Chile will welcome the most modern technology, to be incorporated into all identity documents and passports from September 2, 2013.

Plans for compulsory identity cards, which can also be used in place of a passport in some places, have been thoroughly rejected by the public in nations like the United Kingdom.

Here in Chile, however,  the focus of this new development is on bringing Chile up to the standard of the developed world in terms of modern technology and, more importantly, security.

Director of the National Service for Civil Registration and Identity Rodrigo Durán visited the headquarters of European company Morpho, which has been contracted to design and supply the cards’ technology, in France and Holland last week. Inspecting each stage of the process, Durán has expressed his satisfaction with proceedings. With the most modern and secure technology, this step makes Chile a “vanguard in Latin America”, said the director.

The current documents used in Chile use a design from 2002. In Paris, Durán expressed his pride that “the advances in the technology over the past five years have been enormous; these card will reflect Chile’s development.”

The microchip will store personal information like fingerprints and facial details, complying with international standards of security. They hope to cut down time entering countries, and will cut out the use for paper and ink in making fingerprints.

The laser technology used to verify a person’s identity through their eyes or fingerprints will also help doctors in emergencies, as the cards could potentially store extra information such as allergies or medication.

The card will also make identity fraud less likely, using polycarbonate, which will block the card if it is tampered with. The cards can be blocked online or using a 24-hour phoneline in the event of robbery, and the civil registration offices of Chile will even be able to use the cards to contact the owner if it is handed in.

“We are one of the world’s biggest centers of investigation in identity and security,” stated Morpho, promising more secure and automatic identification.
The card and passports will bear designs that define Chile, voted for by the Chilean public. The condor, Chile’s flag, mountains and Chile’s emblem will decorate the documents.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top