σχόλιο ID-ont: Το χρώμα τους μάρανε. Δεν τους απασχολεί το γεγονός ότι φτιάχνουν το υπερόπλο της παρακαλούθησης των πολιτών. Αυτοί βέβαια τη δουλειά τους κάνουν, το θέμα είναι γιατί κοιμάται η κοινωνία των πολιτών... H ειρωνία (φτύσιμο στα μούτρα μας λέγεται αυτό) είναι ότι η αρμόδια επιτροπή λέγεται Επιτροπή Πολιτικών ... Ελευθεριών !!!

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών του Ευρωκοινοβουλίου προωθεί σημαντικές αλλαγές στις ταυτότητες των Ευρωπαίων πολιτών, με κοινά χαρακτηριστικά ασφαλείας, ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις πλαστών ταυτοτήτων. Πλέον όλες οι ταυτότητες θα είναι μπλε και θα φέρουν το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η διασφάλιση ότι τα έγγραφα ταυτότητας προστατεύονται από παραβίαση και αντιγραφή, αποτελεί βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. Επί του παρόντος, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας στα δελτία ταυτότητας, καθώς και τα έγγραφα διαμονής που εκδίδονται στους υπηκόους της ΕΕ, διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο παραποίησης εγγράφων και απάτης ταυτότητας, τα οποία αποτελούν όλο και μεγαλύτερα προβλήματα στην ΕΕ.

 
Επί του παρόντος, υπάρχουν τουλάχιστον 86 διαφορετικές εκδοχές δελτίων ταυτότητας και 181 τύποι εγγράφων διαμονής που κυκλοφορούν στην ΕΕ. Από είκοσι έξι κράτη μέλη της ΕΕ που εκδίδουν δελτία ταυτότητας στους υπηκόους τους, η κατοχή της ταυτότητας είναι υποχρεωτική σε 15 κράτη μέλη.

Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που εντοπίστηκαν με πλαστά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των δελτίων ταυτότητας,  αυξήθηκε κατά περίπου 16% από το 2013 έως το 2015. Η κλοπή ταυτότητας υπολογίζεται ότι κοστίζει 2 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως σε επίπεδο ΕΕ.

 
Οι ευρωβουλευτές προτείνουν την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος με:
  • Καθορισμό κοινών ελάχιστων χαρακτηριστικών ασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ για τα δελτία ταυτότητας που καθορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). Επιπλέον, οι κάρτες πρέπει να είναι μπλε και να περιέχουν τη σημαία της ΕΕ.
  • Η φωτογραφία θα είναι αποθηκευμένη και στο τσιπ της ταυτότητας. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δύο δακτυλικά αποτυπώματα στο τσιπ.
  • Εντός οκτώ ετών θα αντικατασταθούν όλες οι παλιές ταυτότητες. Οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν τσιπ και επομένως είναι λιγότερο ασφαλείς θα καταργηθούν σταδιακά εντός πέντε ετών.
Μόνο τα κράτη μέλη που εκδίδουν ήδη δελτία ταυτότητας στους υπηκόους τους θα επηρεαστούν από τους νέους κανόνες. Τα μέτρα δε θα καθιστούσαν υποχρεωτική την κατοχή δελτίου ταυτότητας ή την υποχρέωση των κρατών μελών να εισαγάγουν δελτία ταυτότητας. Οι αλλαγές ακολουθούν παρόμοια προσέγγιση με εκείνη που έλαβε ήδη η ΕΕ για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των διαβατηρίων.

Ο εισηγητής Gérard Deprez (ALDE, ΒΕ) δήλωσε: «Σκοπός της παρούσας πρότασης δεν είναι μόνο να καταπολεμήσουμε την πλαστογραφία των ταυτοτήτων αλλά να διευκολύνουμε την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ. Εκτός από την εθνική τους ταυτότητα, οι πολίτες έχουν αυτό που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «ευρωπαϊκή ιθαγένεια» που τους παρέχει προστασία και δικαιώματα · γι 'αυτό στην έκθεσή μου πρότεινα να γίνουν μπλε όλες οι ταυτότητες και να συμπεριληφθούν τη σημαία της ΕΕ σε κάρτες. "

H Eπιτροπή ενέκρινε εντολή για έναρξη άτυπων συνομιλιών με το Συμβούλιο, η οποία μπορεί να ξεκινήσει μόλις το Κοινοβούλιο δώσει το πράσινο φως.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top