Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια ενός νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Ο.Π.Σ.Ε.Α.) με σκοπό την έκδοση των νέων Δελτίων Ταυτότητας, Διαβατηρίων και εγγράφων ταυτοποίησης του ελληνικού Κράτους.

Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους διαγωνισμούς που υλοποιεί το διάστημα αυτό κρατικός φορέας, εν προκειμένω το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πιο συγκεκριμένα η Ελληνική Αστυνομία (Ε.Α.).

Πέραν του προϋπολογισμού, ύψους 515,4 εκατ. ευρώ για τη συνολική διάρκεια της σύμβασης, ήτοι 10+5 χρόνια, για την προμήθεια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης 11 δημόσιων εγγράφων (ταυτότητες, όλοι οι τύποι διαβατηρίων, διπλώματα οδήγησης, κάρτες ΑΜΚΑ, ταυτότητες σε σώματα ασφαλείας κ.λπ.), το έργο είναι κομβικό για την ανάκτηση της αξιοπιστίας της Ελλάδας αναφορικά με το ζήτημα των καταγγελιών περί εμπορίας παράτυπων ταξιδιωτικών εγγράφων που έχουν εντοπιστεί σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.

Οι υψηλές απαιτήσεις του έργου για την προμήθεια νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εντύπων Ασφαλείας (Integrated Information System for Security Documents – IISSD), θεωρείται βέβαιο πως θα οδηγήσει στη δημιουργία κοινοπραξιών για την υλοποίησή του.

Ήδη οι ενδιαφερόμενοι όμιλοι, μεταξύ των οποίων εταιρείες του μεγέθους των Austria Cards (Lykos), Gemalto, HID Global και Idemia.Veridos Matsukis κ.α. έχουν καταλήξει σε σημαντικό βαθμό στην επιλογή των συνεργατών τους, από κλάδο του ΙΤ, την ευρύτερη αγορά της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών αλλά και τον κατασκευαστικό κλάδο (υπεργολάβους), καθώς θα κατασκευαστούν και διαμορφωθούν κτιριακές εγκαταστάσεις, κέντρα προσωποποίησης, πληροφοριακής υποδομής, μεταξύ άλλων.

Να σημειωθεί πως κριτήριο για την ανάθεση του έργου, ύψους 515 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ, για το σύνολο της 15ετίας), είναι η χαμηλότερη προσφορά. Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός πραγματοποιείται με την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, διαδικασία από την οποία οι υποψήφιοι περνούν ή όχι στην επόμενη φάση ("pass/fail”). Όσοι κριθεί ότι καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, καλούνται να υποβάλλουν οικονομική προσφορά με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.

Οι λεπτομέρειες

Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε τον περασμένο Απρίλιο, έπειτα από σημαντικές καθυστερήσεις, με τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος να λαμβάνουν 27 εταιρείες.

Εξ αυτών, στην τελική ευθεία βρίσκονται μόλις οκτώ ενδιαφερόμενοι, με υπαρκτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς που παρακολουθούν τη διαγωνιστική διαδικασία, να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές ακόμη και λιγότεροι από τους μισούς!

Ήδη το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει δεχθεί αιτήματα παράτασης της ημερομηνίας κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών που έχει οριστεί για τις 23 Ιουλίου 2019, δηλαδή μόλις 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας των βουλευτικών εκλογών.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες, ξένοι αλλά και εγχώριοι όμιλοι που υπέβαλλαν τα αιτήματα παράτασης του χρόνου υποβολής της προσφοράς επικαλούνται σημαντικές , με κυριότερη ότι οι τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (500 σελίδων), καθώς και όλη η επικοινωνία για τις απαιτήσεις του διαγωνισμού έγινε σε έγχαρτη μορφή (!) και στην ελληνική γλώσσα!

Και μόνον ο χρόνος που απαιτήθηκε για όσους ενδιαφερόμενους (και τους πιθανούς συνεργάτες τους) έπρεπε να μεταφράσουν σε άλλη γλώσσα προκάλεσε σημαντική καθυστέρηση στην προετοιμασία του φακέλου και στη διαμόρφωση της προσφοράς που θα υποβάλλουν.

Δεν είναι, όμως μόνο αυτό. Καθώς η διαμόρφωση της τεχνικής προσφοράς προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, τη σύνταξη ειδικών μελετών, αλλά και την υποβολή δικαιολογητικών τα περισσότερα από τα οποία εκδίδονται στο εξωτερικό και τα οποία στη συνέχεια μεταφράζονται στα ελληνικά, το χρονικό πλαίσιο καθίσταται ακόμη πιο ασφυκτικό.

Επιπρόσθετα, οι ανάγκες χρηματοδότησης για τον ανάδοχο θα είναι υψηλότατες καθώς θα πρέπει στην πράξη να εξασφαλίσει εξ αρχής χρηματοδότηση για το σύνολο του έργου, επένδυση που θα καλυφθεί στη συνέχεια από παράβολα που θα καταβάλλουν οι πολίτες για την αντικατάσταση και έκδοση των νέων εγγράφων ταυτοποίησης.

Ο ανάδοχος υποχρεούται σε διάστημα 18 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης να σχεδιάσει, αναπτύξει, εφαρμόσει και θέσει σε λειτουργία το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακού Συστήματος, να δημιουργήσει τις απαιτούμενες υποδομές και να εκπαιδεύσει το προσωπικό, μεταξύ άλλων.

Τούτων δοθέντων, αρκετοί υποψήφιοι έχουν, σύμφωνα με πληροφορίες, διαμηνύσει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή πως δεν επαρκεί το μέχρι σήμερα χρονικό περιθώριο για την κατάθεση προσφορών (σ.σ. 23/7) και, κατά συνέπεια, ελλοχεύει ο κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο κατά το δυνατόν ευρύτερος ανταγωνισμός για έναν τέτοιας κρισιμότητας διαγωνισμό.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top