σχόλιο ID-ont: Μερικές απορίες:

1. Εάν οι πρωτοπόροι παγκοσμίως της τεχνολογίας Ιάπωνες προβληματίζονται σφόδρα για τις Ηλεκτρονικές Ταυτότητες, εμείς τι πρέπει να κάνουμε; Να αρχίσουμε να τρέχουμε από σήμερα;

2. Ο ρόλος των ΜΜΕ δεν είναι να ενημερώνουν πλήρως και πολύπλευρα τους αναγνώστες/τηλεθεατές/ακροατές τους; Πως είναι δυνατόν στην τεχνολογικά προηγμένη Ιαπωνία ο εκδότης μιας εφημερίδας να παρουσιάζει τον προβληματισμό του (προφανώς όχι μόνο τον δικό του για το κάνει editorial) για τις Ηλεκτρονικές Ταυτότητες και στην τεχνολογικά υπανάπτυκτη Ελλάδα, αντίστοιχοι εκδότες να αποσιωπούν/αγνοούν/λοιδορούν τον δικό μας εύλογο και με ατράνταχτα επιχειρήματα προβληματισμό; Προφανέστετα πρόκειται για καταφανή απόδειξη μιας ακόμη υποανάπτυξής μας: αυτής που υφίσταται στο ευαίσθητο τομέα της εγχώριας ενημέρωσης...

3. Το συγεκριμένο κείμενο θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως κείμενο έχον στοιχεία "πρωτόλειου" προβληματισμού πάνω στο θέμα. Δεν περιλαμβάνει κι άλλα πολύ σημαντικότερα επιχειρήματα που εμείς κι άλλες ιστοσελίδες, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, έχουν αναδείξει. Ως αρχή όμως, θεωρούμε πως είναι αξιοσέβαστη προσπάθεια, που πρέπει να προβληματίσει και τους εγχώριους διαμορφωτές της κοινής γνώμης!

The Japan Times: To σύστημα των Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων δημιουργεί ακανθώδη ζητήματα

H Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Shinzo Abe έχει υποβάλει προς έγκριση στη Βουλή (National Diet of Japan http://en.wikipedia.org/wiki/National_Diet) ένα νομοσχέδιο με το οποίο θα δημιουργηθεί το σύστημα «Ο Αριθμός μου», σύμφωνα με το οποίο κάθε Ιάπωνας πολίτης αλλά και ξένος υπήκοος θα πρέπει να αποκτήσει μια Ηλεκτρονική Ταυτότητα με ενσωματωμένο πλινθίο (τσιπάκι) που θα περιλαμβάνει και φωτογραφία του προσώπου του κατόχου. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αυτό το σύστημα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, θα ενισχύσει τη φορολογική δικαιοσύνη και την αποτελεσματικότητα στην κατανομή των κοινωνικών πόρων πρόνοιας.

Η κυβέρνηση ελπίζει να ξεκινήσει η χρήση του τον Ιανουάριο του 2016, αλλά το σύστημα έχει πολλά προβλήματα και κινδύνους. Η Βουλή θα πρέπει να συζητήσει εάν είναι πραγματικά αναγκαίο.

Επί του παρόντος, οι επιμέρους κυβερνητικές υπηρεσίες αποθηκεύουν σε ξεχωριστά συστήματα τις πληροφορίες για τους πολίτες που σχετίζονται με τη φορολογία, συντάξεις, την ιατρική και νοσηλευτική τους περίθαλψη κλπ. Σύμφωνα με το νέο σύστημα, οι πολίτες θα πρέπει να αποκτήσουν έναν μοναδικό αριθμό – ο οποίος θα δημιουργηθεί βασιζόμενος στον «κωδικό μητρώου κατοίκου» (resident register code) – και τα διάφορα στοιχεία τους θα ενσωματωθούν σε μια ενιαία ταυτότητα.

Η κυβέρνηση λέει ότι οι πολίτες δεν θα πρέπει να ετοιμάζουν διάφορα έγγραφα αλλά θα πρέπει μόνο να δείχνουν τις ταυτότητές τους, όταν ζητούν διάφορες διοικητικές και κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας. Επίσης δεν θα γίνονται λάθη κατά τη διαχείριση των αρχείων πληρωμής συντάξεων, επειδή ο αριθμός ταυτότητας θα είναι μόνιμος.

Η ευκολία όμως συνοδεύεται από πολλά προβλήματα και κινδύνους. Μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες είναι η διαρροή ή κλοπή των προσωπικών δεδομένων, όπως συχνά συμβαίνει ήδη σε on-line συνδέσεις, συναλλαγές. Επειδή το σύστημα καλύπτει όλους τους κατοίκους της Ιαπωνίας, η διαρροή των πληροφοριών θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ζημιά. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία μιας τρίτης, ανεξάρτητης επιτροπής για την ενίσχυση της εποπτείας, καθώς και τιμωρία των δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται στη διαρροή δεδομένων με ποινή φυλάκισης μέχρι τέσσερα έτη ή με χρηματική ποινή μέχρι ¥2 εκατομμύρια γεν (περίπου 16.700 €).

Αναρωτιέται κανείς αν αυτή η ρύθμιση θα είναι αρκετή για να αποτρέψει διαρροή πληροφοριών. Επίσης, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι το σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών θα είναι απαλλαγμένο από λάθη ή ότι θα έχει «ανοσία στην κατάχρηση» (σχόλιο ID-ont: εννοεί ότι είναι αδύνατον να μην μπορούν οι διαχειριστές των συστημάτων να αλλοιώσουν τα στοιχεία ή να τα κλέβουν και να τα πωλούν, βλ λίστα Λαγκάρντ).

Η κλοπή ταυτότητας είναι ένα άλλο πιθανό πρόβλημα. Κάποιος, δόλια, μπορεί να προσποιηθεί τον κάτοχο μιας κάρτας τρίτου προσώπου και να διαπράξει απάτες οι οποίες θα προκαλέσουν οικονομικές και άλλες ζημιές. Τέτοια εγκλήματα λαμβάνουν ήδη χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις βορειο-Ευρωπαϊκές χώρες και τη Νότια Κορέα, όπου παρόμοια συστήματα είναι σε χρήση.

Το σύστημα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων θα δώσει επίσης τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με την προσωπική τους φορολογία και των κοινωνικών παροχών μέσω του Διαδικτύου. Με αυτό τον τρόπο όμως οι πλούσιοι άνθρωποι θα έχουν πιθανότατα ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους απλούς εργαζόμενους επειδή έχουν την τεχνογνωσία και τα μέσα για να αξιοποιήσουν τις μειώσεις φόρων.
Επειδή ο αριθμός ταυτότητας θα πρέπει να βασίζεται «κωδικό μητρώου κατοίκου», οι άνθρωποι που επί του παρόντος δεν έχουν πιστοποιητικά διαμονής για διάφορους λόγους μπορεί να αποκλείονται από τις διοικητικές και κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας.

Αναμένεται ότι η κατασκευή του συστήματος θα κοστίσει 200 δις Γεν (πρίπου 1,67 δις €) ή περισσότερο. Το σύστημα θα έχει επίσης κόστος λειτουργίας. Το πρώτον και κύριον βέβαια είναι ότι το σύστημα αυτό θα εξοπλίσει την κυβέρνηση με τα μέσα για να γνωρίζει σημαντικές πληροφορίες για τις ζωές των ανθρώπων και να επεκτείνει τον έλεγχό της στον πληθυσμό. Η Βουλή θα πρέπει να εξετάσει προσεκτικά εάν το σύστημα των Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων έχει τόσα οφέλη για τους ανθρώπους έτσι ώστε τα οφέλη να υπερκερούν τα προβλήματα και τους κινδύνους του.
ID system raises thorny issues,

Mar 30, 2013


The Abe administration has submitted a bill to the Diet to launch the “my number” system, under which each citizen and foreign resident would be issued an electronic chip-embedded ID card that includes the person’s facial photograph. The government claims that the ID number system, which would be used for taxation and social security purposes, would enhance fairness in taxation and efficiency in the distribution of social welfare resources.

The government hopes to start using the ID system in January 2016, but the system has many problems and risks. The Diet should discuss whether it is really needed.

Currently individual government organizations separately store information on citizens related to taxation, pension, medical and nursing-care services, etc. Under the new system, individuals would be issued a number based on the resident register code and the various data would be integrated onto a single ID card.

The government says that citizens would not need to prepare various administrative documents and would only have to show their ID cards when requesting various administrative and social welfare services. Management of payment records for pension premiums would be free from mistakes because the ID number would be permanent.

The convenience is accompanied by many problems and risks. One of the biggest worries is the leakage or theft of personal information, as frequently happens already online. Because the system covers all residents of Japan, information leakage would cause enormous damage. The bill envisages setting up a third-party independent committee to strengthen surveillance as well as punishing government employees involved in leakage with imprisonment of up to four years or a fine of up to ¥2 million.

One wonders whether this setup would be enough to prevent information leakage. There is also no guarantee that the computer system will be free of errors or immune to abuse.

Identity theft is another potential problem. Someone may pose as the cardholder and commit fraudulent acts causing financial and other damage. Such crimes are taking place in the United States, northern European countries and South Korea, where similar systems are in use.

The ID system would also enable citizens to access information related to personal taxation and social welfare benefits through the Internet. Wealthy people would likely have an advantage over ordinary workers because they have the know-how and means to get their taxes reduced.

Because the ID number would be based on the resident register code, people who currently do not have certificates of residence for various reasons may be excluded from administrative and social welfare services.

It is expected that construction of the system would cost ¥200 billion or more. The system would also have operating costs. First and foremost, the system would equip the government sector with the means to know a considerable amount about people’s lives and expand its control over the population. The Diet should carefully consider whether the ID system holds enough benefits for the people to outweigh its problems and risks.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top