σχόλιο ID-ont

α) Εάν είναι ηλεκτρονική, τότε θα είναι σαν την Κάρτα του Πολίτη; (βλ. http://id-ont.blogspot.gr/2012/05/video.html

β) Γιατί υπάρχει πρόβλεψη για ταυτότητα με βιομετρικά στοιχεία και ταυτότητα χωρίς βιομετρικά στοιχεία; Θα μπορεί ο πολίτης να επιλέξει; Θα είναι προαιρετική;

Απόσπασμα από δημοσίευμα του SIGMALIVE: "Ταυτότητες και πιστοποιητικά
 

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που αφορά τα τέλη του αρχείου πληθυσμού αναφέρεται ότι με το νομοσχέδιο γίνεται εισαγωγή των δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά χαρακτηριστικά. 

Αναθεωρούνται τα τέλη που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, θανάτου, δελτίων ταυτότητας, στην απόκτηση και αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας και στην αίτηση για παροχή πληροφοριών από το Αρχείο Πληθυσμού. 

Τα νέα τέλη για έκδοση-ανανέωση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία είναι 40 ευρώ, για έκδοση δελτίου ταυτότητας χωρίς βιομετρικά στοιχεία 20 ευρώ, για έκδοση ταυτότητας περιορισμένης ισχύος για ανηλίκους με βιομετρικά στοιχεία 25 ευρώ, για έκδοση ταυτότητας περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο χωρίς βιομετρικά στοιχεία 15 ευρώ.

Η αντικατάσταση ταυτότητας λόγω κλοπής ή φθοράς υπόκειται σε τέλος διπλάσιο της προηγούμενης έκδοσης. 

Για πιστοποιητικό γέννησης το τέλος είναι 5 ευρώ, όπως και το πιστοποιητικό θανάτου.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι καταργούνται τα επιβαλλόμενα τέλη για τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια. "

http://www.sigmalive.com/simerini/business/news/560766

SIGMALIVE: Στα 40 ευρώ η ταυτότητα


Αυξήσεις τελών με άλλα δύο μνημονιακά νομοσχέδια 

Τέλη και για δωρεές ακινήτων μεταξύ συγγενών, για πιστοποιητικά γέννησης και θανάτου 
 
Δύο μνημονιακά νομοσχέδια, που προβλέπουν αυξήσεις στα τέλη που αφορούν την έκδοση εγγράφων από το Αρχείο Πληθυσμού και την αύξηση των τελών και δικαιωμάτων για παρεχόμενες υπηρεσίες από το Κτηματολόγιο και το Τμήμα Χωρομετρίας συζήτησε, σε έκτακτη συνεδρία της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.

Η έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Εσωτερικών συγκλήθηκε στις 14.00. 

Στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το οποίο αυξάνονται τα τέλη προς το Κτηματολόγιο και τη Χωρομετρία, αναφέρεται ότι με την αναθεώρηση των τελών αυτά ανταποκρίνονται στο πραγματικό διοικητικό κόστος και ενδυναμώνεται και το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών και ειδικά των εκτοπισθέντων, αναφορικά με τις περιουσίες τους στα κατεχόμενα.

Οι δωρεές ακινήτων

Σε ό,τι αφορά το περί δικαίου αίσθημα, αναφέρεται ότι με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η μεταβίβαση για δωρεές ακινήτων στα κατεχόμενα, μεταξύ ατόμων με σχέση μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας, γίνεται χωρίς τέλος εγγραφής, ενώ χωρίς τέλος είναι και η εγγραφή ακινήτων στα κατεχόμενα σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά τέτοιο δικαίωμα, δυνάμει δωρεάς ή με διαθήκη, ανεξάρτητα εάν είναι νόμιμος κληρονόμος. 


Επίσης, προβλέπεται μείωση του τέλους εγγραφής ακινήτων στις ελεύθερες περιοχές από τα υφιστάμενα, συνδυασμένα ποσοστά 3%, 5% και 8% επί της αγοραίας αξίας σε περιπτώσεις κληροδοσιών σε σταθερό ποσοστό 3% επί της αξίας του ακινήτου σε τιμές 1.1.1980. 

Τροποποιούνται, επίσης, τα καταβλητέα τέλη για δωρεές ακινήτων μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας ως εξής: από 4% επί της εκτιμημένης αξίας του 1920, σε 2 τοις χιλίοις σε τιμές 1.1.1980 διά δωρεές μεταξύ γονέων και τέκνου και από 8% επί της εκτιμημένης αξίας του 1920 σε 4 τοις χιλίοις για δωρεές μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας και μεταξύ συζύγων.

Με το νομοσχέδιο προβλέπεται ότι οποιοδήποτε ποσό τέλους ή δικαιώματος παραμείνει απλήρωτο, θα αποτελεί οφειλή προς το κράτος και θα επιβαρύνεται με δημόσιο τόκο υπερημερίας από την ημέρα που αυτό καθίσταται πληρωτέο, ενώ παράλληλα θα συνιστά επιβάρυνση επί του ακινήτου.

Ταυτότητες και πιστοποιητικά

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου που αφορά τα τέλη του αρχείου πληθυσμού αναφέρεται ότι με το νομοσχέδιο γίνεται εισαγωγή των δελτίων ταυτότητας με βιομετρικά χαρακτηριστικά. 


Αναθεωρούνται τα τέλη που αφορούν την έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεως, θανάτου, δελτίων ταυτότητας, στην απόκτηση και αποκήρυξη της κυπριακής υπηκοότητας και στην αίτηση για παροχή πληροφοριών από το Αρχείο Πληθυσμού. 

Τα νέα τέλη για έκδοση-ανανέωση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία είναι 40 ευρώ, για έκδοση δελτίου ταυτότητας χωρίς βιομετρικά στοιχεία 20 ευρώ, για έκδοση ταυτότητας περιορισμένης ισχύος για ανηλίκους με βιομετρικά στοιχεία 25 ευρώ, για έκδοση ταυτότητας περιορισμένης χρονικής ισχύος σε ανήλικο χωρίς βιομετρικά στοιχεία 15 ευρώ. 

Η αντικατάσταση ταυτότητας λόγω κλοπής ή φθοράς υπόκειται σε τέλος διπλάσιο της προηγούμενης έκδοσης. 

Για πιστοποιητικό γέννησης το τέλος είναι 5 ευρώ, όπως και το πιστοποιητικό θανάτου.

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι καταργούνται τα επιβαλλόμενα τέλη για τα διπλωματικά και υπηρεσιακά διαβατήρια. 


Προσωρινή μείωση ενοικίων κατά 25% 

Χθες εξάλλου, σε κοινή συνεδρία των Επιτροπών Εσωτερικών και Εμπορίου, συζητήθηκε η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΑΚΕΛ για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και προσωρινή μείωση ενοικίων κατά 25% για ένα χρόνο. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Λευτέρης Χριστοφόρου δήλωσε ότι οι ΜμΕ, οι οποίες υφίστανται σήμερα τα δεινά της οικονομικής κρίσης και οδηγούνται καθημερινά σε κλείσιμο, πρέπει να κρατηθούν όρθιες. Πρόσθεσε ότι για τον σκοπό αυτό πρέπει να μειωθεί το κόστος λειτουργίας τους, είτε αυτό αφορά τον ηλεκτρισμό, είτε τα ενοίκια. 

Συνέχισε, λέγοντας ότι η μείωση των ενοικίων είναι προς το συμφέρον τόσο των ιδιοκτητών όσο και των επιχειρήσεων, και είπε ότι πρέπει να υπάρξει μια «λελογισμένη τιμή ενοικίων». 

Ερωτηθείς πώς θα προχωρήσει η πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, ο κ. Χριστοφόρου είπε ότι η πρόταση συζητείται και από τη Νομική Υπηρεσία, για την εξεύρεση μιας ισορροπημένης και ορθής πρότασης.
Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γιάννος Λαμάρης ανέφερε, από την πλευρά του, ότι η πρόταση για μείωση των ενοικίων είναι ένα προσωρινό μέτρο. Η μείωση, πρόσθεσε, μπορεί να αφορά εκείνα τα ενοίκια στα οποία δεν υπήρξε το τελευταίο διάστημα μονομερής συμφωνία για μείωση μεταξύ του ιδιοκτήτη και του ενοικιαστή ή, εφόσον υπήρξε μείωση, τότε αυτή να συνυπολογίζεται για να φτάσει στο 25%. 

Παράλληλα, είπε ότι το μέτρο θα πρέπει να αφορά όσους ενοικιαστές έχουν τακτοποιημένες τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Όλα αυτά, είπε, μπορούν να συμπεριληφθούν για να καταστεί πιο αποδοτική η πρόταση, ενώ πρόσθεσε ότι «απόλυτα δίκαιη δεν μπορεί να είναι». Συμπλήρωσε, ακόμη, ότι δεν είναι δουλειά της Βουλής να προβεί σε κατηγοριοποιήσεις των επιχειρήσεων για να εξαιρεθούν κάποιοι του μέτρου, όπως για παράδειγμα οι τράπεζες. 

Είπε, εξάλλου, ότι η πρόταση νόμου τυγχάνει της υποστήριξης όλων των πολιτικών παρατάξεων στο Κοινοβούλιο και ζήτησε τη συναίνεση όλων των εμπλεκομένων. 

Ερωτηθείς αν η πρόταση νόμου αντίκειται στο Σύνταγμα, είπε ότι αυτό συμβαίνει πιθανότατα, εφόσον επικρατούν ομαλές συνθήκες. Διερωτήθηκε, παράλληλα, ποια συνταγματική πρόνοια προβλέπει κούρεμα καταθέσεων ή απαγόρευση απόσυρσης καταθέσεων.

Στηρίζουν ΕΔΕΚ και Οικολόγοι

Ο βουλευτής της ΕΔΕΚ Φειδίας Σαρίκας ανέφερε, από την πλευρά του, ότι η ΕΔΕΚ θα στηρίξει την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ. Όπως είπε, με την πρωτοφανή κρίση, χιλιάδες επιχειρήσεις βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. 


Πρόσθεσε ότι στην προσπάθεια να περισώσει την επιχείρησή του, ο κάθε επιχειρηματίας, επιχειρεί να μειώσει τα έξοδα λειτουργίας, ενώ είπε ότι ένα σημαντικό έξοδο είναι το κόστος ενοικίασης του επαγγελματικού χώρου. 

Ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης ανέφερε ότι το Κίνημα τάσσεται υπέρ της πρότασης του ΑΚΕΛ για προσωρινή μείωση των ενοικίων στην επαγγελματική στέγη και είπε ότι η ρύθμιση πρέπει να προχωρήσει άμεσα. Εισηγήθηκε, εξάλλου, επέκταση του μέτρου και σε άλλες μορφές υποστατικών.

http://www.sigmalive.com/simerini/business/news/560766

 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top