Οι εργαζόμενοι σε δήμο της Ελλάδας υπέβαλαν ένσταση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ειδικό σύστημα ελέγχου της εισόδου και της εξόδου του προσωπικού σκοπεύει να εγκαταστήσει δήμος στο νομό Ηρακλείου της Κρήτης, προκειμένου να ελέγχει κατά πόσον οι υπάλληλοι τηρούν το ωράριό τους.

Μέχρι σήμερα, στο συγκεκριμένο δήμο τηρούνται βιβλία όπου υπογράφουν οι υπάλληλοι κατά την άφιξη και αποχώρησή τους. Σύμφωνα με όσα παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο η αρχή του εν λόγω δήμου, σκέφτεται την εγκατάσταση του συστήματος του βιομετρικού ελέγχου του δακτυλικού αποτυπώματος, προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση του ωραρίου εργασίας των εργαζόμενων.

Ωστόσο, οι εργαζόμενοι υπέβαλαν ερώτηση – ένσταση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σχετικά με τη νομιμότητα εγκατάστασης του μηχανήματος ελέγχου της ώρας προσέλευσης των εργαζομένων, το οποίο λειτουργεί με έλεγχο του δακτυλικού αποτυπώματος του εργαζομένου.


Σύμφωνα με την απάντηση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων «η μέθοδος εισάγει μία επαχθή και δυσανάλογη για τα υποκείμενα, επεξεργασία σε σχέση με τον ανωτέρω σκοπό, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί επαρκώς και με άλλα ηπιότερα εναλλακτικά μέσα (όπως με τη χρήση μαγνητικών καρτών χωρίς βιομετρικά στοιχεία, με συνδυασμό δειγματοληπτικών ελέγχων προς επιβεβαίωση της παρουσίας των υπαλλήλων)».

Στο τέλος της απόφασης αναφέρεται ότι όμοια ισχύουν και για τους Δημόσιους Υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top