Καλώς ήλθατε στο μέλλον;

Μια εταιρεία τεχνολογίας του Wisconsin προσφέρει στους υπαλλήλους της μικροσκοπικά εμφυτεύματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μπαίνουν στο κτίριο και να αγοράζουν τρόφιμα στο χώρο εργασίας. Eξαρτάται από τον υπάλληλο εάν θα δεχθεί να του εμφυτευθεί ένα τσιπ ή όχι.

Η Three Square Market, μια εταιρεία που παρέχει την τεχνολογική υποδομή για αγορές προϊόντων σε χώρους εργασίας ή μικρές αγορές, έχει περισσότερους από 50 υπαλλήλους οι οποίοι σχεδιάζουν να τους εμφυτευθεί το τσιπ. Το μικροσκοπικό τσιπ, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία RFID (ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων), μπορεί να εμφυτευτεί μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη "μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα", σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας.

Η εταιρεία, η οποία εδρεύει στο River Falls, Wisconsin, οραματίζεται τη χρήση του μικροτσίπ μεγέθους ρυζιού να επιτρέπει στους εργαζόμενους να πληρώνουν εύκολα για αγορά προϊόντων, να έχουν πρόσβαση στο κτίριο και στους υπολογιστές τους κι όλα αυτά με μια σάρωση (κίνηση) του χεριού τους.

"Προβλέπουμε ότι η τεχνολογία RFID θα κατευθύνει τα πάντα: από την αγορά προϊόντων στην καντίνα της επιχείρησής μας,  το άνοιγμα κλειστής πόρτας, τη χρήση των φωτοτυπικών μηχανημάτων, την είσοδο στον Η/Υ μας, το ξεκλείδωμα του τηλέφωνου μας, την ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών, την αποθήκευση ιατρικών πληροφοριών (σε ηλεκτρονική καρτέλα υγείας) και ως μέσο πληρωμών σε άλλες συσκευές ανάγνωσης RFID καρτών, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Todd Westby. "Τελικά, αυτή η τεχνολογία θα τυποποιηθεί και θα σας επιτρέψει να τη χρησιμοποιήσετε ως διαβατήριο, εισιτήριο ΜΜΜ, αγορά προϊόντων οπουδήποτε κλπ."

 

Και ενώ η εμφύτευση τσιπ σε υπαλλήλους μπορεί να ακούγονται σαν κάτι από μια ταινία τρόμου, η εταιρεία συνεργάζεται με τη σουηδική εταιρεία BioHax International, η οποία έχει ήδη πολλούς "εμφυτευμένους" υπαλλήλους.

Οι υπάλληλοι δεν απαιτείται να λάβουν τα μικροτσίπ και δεν υπάρχει παρακολούθηση GPS, είπε ο  Westby. (σχόλιο ID-ont: είναι θέμα επιλογής, σε επόμενη αναβάθμιση, ή από άλλη εταιρεία, μπορεί να επιλεγεί να υπάρχει παρακολούθηση, αφού ήδη γίνεται στα ζώα, όπως λέει το ανωτέρω video...)
USA-TODAY: Welcome to the future? 

A Wisconsin technology company is offering its employees microchip implants that can be used to scan into the building and purchase food at work. Whether or not to get a chip is up to the employee to decide. 

Three Square Market, a company that provides technology for break-room or micro markets, has over 50 employees who plan to have the devices implanted. The tiny chip, which uses RFID technology or Radio-Frequency Identification, can be implanted between the thumb and forefinger "within seconds," according to a statement from the company. 

The company, which is based in River Falls, Wisc., envisions the rice-sized micro chip allowing employees to easily pay for items, access the building and their computers all with a scan of their hand. 

"We foresee the use of RFID technology to drive everything from making purchases in our office break room market, opening doors, use of copy machines, logging into our office computers, unlocking phones, sharing business cards, storing medical/health information, and used as payment at other RFID terminals," CEO Todd Westby said in a company statement. "Eventually, this technology will become standardized allowing you to use this as your passport, public transit, all purchasing opportunities, etc."

And while microchipping employees may sound like something out of a horror film, the company is partnering with Swedish company BioHax International, which already has many "chipped" employees.

Employees are not required to get the microchips, and Westby told the station there is no GPS tracking. 


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top