"...............
Για κάποιο διάστημα, το Πεκίνο κινήθηκε προς την κατεύθυνση της χορήγησης μεγαλύτερης ελευθερίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έκανε μια απότομη στροφή προς τον έλεγχο και την καταπίεση του λαού της. 

Σήμερα, η Κίνα έχει χτίσει μια ασύγκριτη κατάσταση επιτήρησης, που είναι όλο και πιο επεκτατική και παρεμβατική (στη προσωπική ζωή των πολιτών) - συχνά με τη βοήθεια της τεχνολογίας των ΗΠΑ. Αυτό που αποκαλούν "Μεγάλο Τείχος Προστασίας της Κίνας" όλο και ψηλώνει, περιορίζοντας δραστικά την ελεύθερη ροή πληροφοριών προς τον κινεζικό λαό. 

Επιπλέον, μέχρι το 2020, οι ηγέτες της Κίνας επιδιώκουν να εφαρμόσουν ένα Οργουελικό Σύστημα, το οποίο βασίζεται στον έλεγχο σχεδόν όλων των πτυχών της ανθρώπινης ζωής - το λεγόμενο Σύστημα "Κοινωνικής Βαθμολόγησης" (Social Credit Score) (βλ http://id-ont.blogspot.com/2017/07/blog-post_23.html). Σύμφωνα με το επίσημο σχέδιο του προγράμματος αυτού: «θα επιτρέψει στους αξιόπιστους (πολίτες) να κινούνται άνετα παντού κάτω από τον ουρανό, ενώ θα καταστήσει δύσκολο για τους αναξιόπιστους (πολίτες) να κάνουν ένα και μόνο βήμα.
......................"

".....................
For a time, Beijing inched toward greater liberty and respect for human rights. But in recent years, China has taken a sharp U-turn toward control and oppression of its own people.

Today, China has built an unparalleled surveillance state, and it’s growing more expansive and intrusive – often with the help of U.S. technology. What they call the “Great Firewall of China” likewise grows higher, drastically restricting the free flow of information to the Chinese people.
 
And by 2020, China’s rulers aim to implement an Orwellian system premised on controlling virtually every facet of human life — the so-called “Social Credit Score.” In the words of that program’s official blueprint, it will “allow the trustworthy to roam everywhere under heaven, while making it hard for the discredited to take a single step.”
......................."

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top