σχόλιο ID-ont: Νάτες και οι πρώτες προσπάθειες η "Κάρτα Αποδείξεων" να γίνει υποχρεωτική. Τι θα κάνει ο αγρότης; Δεν αναγκάζεται με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει την "Κάρτα Αποδείξεων" ασχέτως με το εάν δεν θέλει να έχει σχέση με τις Κάρτες και τα συμπαρομαρτούντα φακελώματά τους;;;

AGRONEWS: «Κάρτα» το επικρατέστερο σενάριο για το αγροτικό πετρέλαιο

Την εφαρμογή του σχεδίου με τη προμήθεια αγροτικού πετρελαίου μέσω κάρτας και με ανώτατο όριο ανά αγροτική εκμετάλλευση εισηγήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες στην κυβέρνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Agrenda, μελετώντας τα δύο επικρατέστερα σενάρια, το ένα με κάρτα και το άλλο πιο κοντά στο σημερινό σύστημα, θεωρούν ότι το πιο αποτελεσματικό είναι το πρώτο, με δεδομένο ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατνάλωσης για τα καύσιμα των αγροτών.

Εξάλλου, στη σχετική εισήγηση που έχει αποκλειστικά η Agrenda, αναφέρονται τα εξής: «Τo πετρέλαιο παίζει σημαντικό ρόλο στο κόστος παραγωγής των γεωργικών προϊόντων. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι καλλιέργειες που η παραγωγή τους στηρίζεται στην εκμηχάνιση. Το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνωρίζει αυτή την ιδιαιτερότητα και γι’ αυτό στην οδηγία ΕΚ 2003/96 και συγκεκριμένα στο άρθρο 8 προβλέπει τη δυνατότητα διάθεσης για την αγροτική παραγωγή πετρελαίου κίνησης στους γεωργούς με μειωμένους δασμούς. Με βάση το παραπάνω πλαίσιο, εξετάστηκαν σε συνάντηση με το υπουργείο Οικονομικών (τεχνικό επίπεδο) πέντε σενάρια για μειωμένο αγροτικό πετρέλαιο, λιγότερο γραφειοκρατικό, σύγχρονο και δίχως καταδολίευση του κρατικού προϋπολογισμού».

Εξάλλου, όπως αναφέρεται πιο κάτω, «το εργαλείο του αγροτικού πετρελαίου κίνησης εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες της Ε.Ε., αφού επιτρέπεται από το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, πράγμα που σημαίνει ότι για καθαρά λόγους ανταγωνισμού των ελληνικών γεωργικών προϊόντων η ελληνική πολιτεία πρέπει να διαθέτει σε χαμηλότερη τιμή το καύσιμο στον πρωτογενή τομέα».

Μετά από την επεξεργασία των σεναρίωνπροτείνεται το ακόλουθο σενάριο, για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη η πλήρης ετήσια μηχανογράφηση του ΟΣΔΕ και η δημιουργία του μητρώου αγροτών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ώστε η βασική διοικητική υποστήριξη να προέλθει από το ΥΠΑΑΤ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ με στόχο να μειωθεί η διοικητική επιβάρυνση του Υπουργείου Οικονομικών, που αποτελεί μια από τις δυσκολίες εφαρμογής του μέτρου:

Τρόπος εφαρμογής: Μέσω της κάρτας καταγραφής των αποδείξεωνΔιαδικασία: (Επτά βήματα)1 Θεσμοθετείται το Αγροτικό Πετρέλαιο Κίνησης με δική του τιμή από το υπουργείο Οικονομικών και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και καθορίζονται οι δικαιούχοι.
2 Καθορίζεται η μέγιστη ποσότητα αγροτικού πετρελαίου κίνησης ανά παραγωγική δραστηριότητα (φυτικής και ζωικής παραγωγής) όπως δηλώνεται αυτή στο ΟΣΔΕ ετήσια.
3 Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ παραδίδουν μαγνητικό αρχείο στο υπουργείο Οικονομικών – Γενική Γραμματεία (ΚΕΠΥΟ) με τα δεδομένα (ΑΦΜ- σταθερά στοιχεία δικαιούχου) καθώς και την μέγιστη ποσότητα αγροτικού πετρελαίου κίνησης που μπορεί να προμηθευτεί ο κάθε δικαιούχος με βάση την ετήσια δήλωση ΟΣΔΕ (έκταση και είδος καλλιέργειας, συντελεστή κατανάλωσης πετρελαίου). Επίσης το ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ με την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ της κάθε χρονιάς θα ενημερώνει αυτόματα τον κάθε δικαιούχο για την μέγιστη ποσότητα αγροτικού πετρελαίου κίνησης που θα μπορεί να προμηθευτεί δίνοντας του αναλυτικό πίνακα υπολογισμού.
4 Το ΚΕΠΥΟ προσαρμόζει στην εφαρμογή καταγραφής των αποδείξεων με τη χρήση της ειδικής κάρτας ώστε να μπορεί να επεξεργάζεται τις αποδείξεις και τιμολόγια αγοράς αγροτικού πετρελαίου κίνησης όλων των δικαιούχων που θα του έχει αποστείλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σχετική ειδική κάρτα θα διατίθεται άμεσα από το 2012.
5 Ο κάθε δικαιούχος προμηθεύεται το αγροτικό πετρέλαιο κίνησης που έχει ανάγκη από το πρατήριο της επιλογής του στην συμβατική τιμή και την ίδια στιγμή της έκδοσης της απόδειξης θα ενημερώνεται μέσω του συστήματος της ειδικής κάρτας το ΚΕΠΥΟ για την συναλλαγή.
6 Κάθε δύο μήνες το ΚΕΠΥΟ μετά από διασταυρωτικό έλεγχο με επικαιροποιημένα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ συμβατικής τιμής και τιμής αγροτικού πετρελαίου κίνησης στο λογαριασμό του χωρίς καμία άλλη επί πλέον γραφειοκρατική ενέργεια και χωρίς την επιβάρυνση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.
7 Στο τέλος κάθε έτους εξετάζεται η συνολική επιστροφή των ποσών του ειδικούφόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και με την τελευταία τμηματική επιστροφή καθορίζεται το ποσό επιστροφής για όλους εκείνους τους δικαιούχους που λαμβάνουν μικρά ποσά (μικρότερα των 150 ευρώ) και οι οποίοι δεν ακολούθησαν την διαδικασία έκδοσης της ειδικής κάρτας (απλοποίηση).

Πλεονεκτήματα 1. Εντάσσεται στην συνολική πολιτική της κυβέρνησης και όσον αφορά το ΥΠΑΑΤ (κόστος παραγωγής – μητρώο αγροτών) και όσον αφορά το υπουργείο Οικονομικών (εισφοροδιαφυγή – σύγχρονος τρόπος καταγραφής των αποδείξεων) καθώς και τις προεκλογικές δεσμεύσεις.
2. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες επενδύσεις παρά μόνο:
- Προσαρμογή του προγράμματος του ΚΕΠΥΟ
- Πρατήρια τα οποία να διαθέτουν μηχανήματα συναλλαγής και πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών πράγμα που η πλειοψηφία τους διαθέτει ή είναι πολύ εύκολο να αποκτήσει.
- Ενημέρωση των τραπεζών για την έκδοση της ειδικής κάρτας που ήδη έχει προχωρήσει η διαδικασία. Ειδικά το πυκνό δίκτυο της ΑΤΕ στην περιφέρεια θα διευκολύνει την άμεση έκδοση της κάρτας.
- Επικαιροποίηση των δικαιούχων από το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σύνδεση με το μητρώο και αναβάθμιση της επικοινωνίας με το ΚΕΠΥΟ.
3. Eίναι άμεσης εφαρμογής γιατί όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και μπορούν να εφαρμοσθούν μέσα σε 2-3 μήνες.
4. Ελέγχει την εισφοροδιαφυγή και έχει ταυτότητα επιστροφής της διαφοράς τιμής.
5. Είναι απλοποιημένο χωρίς διοικητικό βάρος και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των δικαιούχων αφού μπορεί να υπάρξουν ιδιαίτερες ρυθμίσεις για εκείνους που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες (π.χ. χρήση πετρελαίου για την άρδευση)
6. Δεν συνδέεται με το πετρέλαιο θέρμανσης και μπορεί να διατίθεται όλο το χρόνο ενώ δεν συνδέεται επίσης με την κατοχή μηχανημάτων για πολλά από τα οποία υπάρχουν προβλήματα αδειοδότησης.

http://www.agronews.gr/?pid=190&aid=78194&la=1

Σημείωση: Η ανωτέρω επισήμανση είναι δική μας 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top