Η "Κάρτα του Δικηγόρου" !


σχόλιο ID-ont: Μια ακόμη κάρτα τέθηκε σε κυκλοφορία. Πρόκειται για την "Κάρτα του Δικηγόρου" (έτσι την ονομάζουμε εμείς). Έχει δοθεί σε 500 δικηγόρους και παρέχει δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής (δυνατότητα που θα δοθεί προαιρετικά και όχι υποχρεωτικά, στο τσιπάκι της Κάρτας του Πολίτη). Θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση του δικηγόρου στα ηλεκτρονικά - διαδικτυακά συστήματα των δικαστηρίων. Δεν γνωρίζουμε τις τεχνικές της προδιαγραφές, μπορεί να περιέχει τσιπάκι (είτε εξ επαφής είτε εξ αποστάσεως-RFID) μπορεί να έχει μόνο μαγνητική ταινία, μπορεί να έχει και τα δύο. Πάντως σε κάθε περίπτωση πρόκειται για ένα ακόμη βήμα προς την "ηλεκτρονική διακυβέρνηση" της οποίας, στο τέλος, το ηλεκτρονικό κλειδί θα είναι η "Κάρτα του Πολίτη" που λογικά θα ενσωματώσει και την "Κάρτα του Δικηγόρου", όπως τόσες άλλες κάρτες που στο μεταξύ θα δημιουργηθούν.

Διαβάστε κατωτέρω την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου για την "Κάρτα του Δικηγόρου", καθώς και ένα σχετικό με το θέμα δημοσίευμα. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί/ές συνδρομητές/τριες

Η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών του ΔΣΑ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» βρίσκεται σε λειτουργία επί 19 συνεχή χρόνια, βελτιώνεται συνεχώς και παρέχει υψηλού επιπέδου ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον Έλληνα νομικό και στον Έλληνα πολίτη. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών από 1/1/2012 την αναμορφώνει πλήρως, θέτοντας σε λειτουργία σειρά ηλεκτρονικών υπηρεσιών, αναβαθμισμένων και συμβατών με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν: 


Α) Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για Δικηγόρους, οι οποίες παρέχουν (εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε ασφαλές περιβάλλον) τη δυνατότητα αναζήτησης και εκτύπωσης των Καταστάσεων Παραστάσεων σε Δικαστήρια και Συμβόλαια, των εισπραχθέντων Μερισμάτων (από το 1996), της Φορολογικής Βεβαίωσης, της Βεβαίωσης Μερίσματος και της Ετήσιας Δήλωσης του Δικηγόρου. Τέλος, μέσω των εν λόγω υπηρεσιών, θα υποστηριχθεί επιτέλους τεχνικά η διαδικασία της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου, με έκδοση γραμματίου κατάθεσης και αποϋλοποίηση των μέχρι σήμερα επικολλούμενων ενσήμων, παρέχοντας στο Δικηγόρο άμεση (on line) πρόσβαση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Πρωτοδικείου έτσι ώστε να κατατεθεί το δικόγραφο. Η εφαρμογή αυτή αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μόλις εκδοθούν τα απαιτούμενα προεδρικά διατάγματα και οι αντίστοιχες ΚΥΑ. 

Β) Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος του Πρωτοδικείου Αθηνών, ώστε να ενημερώνεται λεπτομερώς το εν λόγω σύστημα και στη συνέχεια και το σύστημα δημοσίευσης του ΔΣΑ για τους Δικηγόρους και των δύο πλέον αντίδικων πλευρών που συμμετέχουν σε κάθε δίκη (δηλαδή τόσο του ενάγοντα όσο και του εναγόμενου). Ο Δικηγόρος θα μπορεί επιπλέον να ενημερωθεί για τη δημοσίευση των αποφάσεων που τον αφορούν μέσω αποστολής γραπτού μηνύματος (SMS) στο κινητό του τηλέφωνο, αποφεύγοντας έτσι άσκοπες μετακινήσεις, χρονοβόρες αναμονές και ελέγχους στα τηρούμενα στα Δικαστήρια ευρετήρια αποφάσεων. 

Γ) Υποστήριξη Συστήματος Καθαρογραφής Αποφάσεων στο Εφετείο Αθηνών. Ο ΔΣΑ θα παρέχει πλέον συστηματικά τη βοήθειά του - τόσο σε έμψυχο δυναμικό όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή - στη διαδικασία καθαρογραφής των αποφάσεων που από το 2009 στοιβάζονται στο Εφετείο Αθηνών, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτερη εκκαθάριση των εκκρεμουσών υποθέσεων, προς όφελος της επιτάχυνσης της διαδικασίας απονομής της Δικαιοσύνης και, κατ’ επέκταση, της διευκόλυνσης του έργου και της καθημερινότητας των συναδέλφων. Ταυτόχρονα, με τις αποφάσεις αυτές θα εμπλουτίζεται διαρκώς με σημαντική και ενδιαφέρουσα νομολογία του Εφετείου η Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», παρέχοντας στον κάθε χρήστη και μελετητή πρόσβαση σε πρόσφατο και ακόμα πιο πλούσιο νομολογιακό υλικό. 

Δ) Ηλεκτρονική Υπογραφή. 500 «έξυπνες κάρτες» (ψηφιακές υπογραφές - πιστοποιητικά αυθεντικοποίησης, κρυπτογράφησης) διατέθηκαν ήδη δωρεάν από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και μέσω του ΔΣΑ - κατόπιν κλήρωσης - στους Δικηγόρους Αθηνών, ενώ - σε συνεργασία με το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» και αφού πρώτα εκδοθεί το απαιτούμενο προεδρικό διάταγμα και εκκινήσει στην πράξη η διαδικασία της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου - κάθε ενδιαφερόμενος Δικηγόρος θα μπορεί πλέον στο μέλλον να προμηθευτεί Ψηφιακή Υπογραφή διάρκειας 5 ετών, καταβάλοντας στην εταιρία που έχει αναλάβει - σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο - τη διεκπεραίωση του σχετικού έργου μόνο την αξία του απαραίτητου για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας εξοπλισμού (stick αξίας 37 € περίπου). 

Η διαρκής προσπάθεια του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών για την προώθηση της εφαρμογής και χρήσης των νέων τεχνολογιών θα συνεχιστεί αμείωτα, έχοντας ως κύριο στόχο τον εκσυγχρονισμό των σχετικών διαδικασιών που θα αποφορτίσει την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος, δίνοντας και μια ουσιαστική ώθηση στην προσπάθεια επιτάχυνσης της απονομής της Δικαιοσύνης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

 
Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης παρουσίασε ο Παπαϊωάννου 

Καινοτόμες παρεμβάσεις κόστους 100 εκατ. ευρώ κυρίως μέσα από το ΕΣΠΑ για τη ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης που θα οδηγήσει στην επιτάχυνσή της εξήγγειλε το μεσημέρι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου.

Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα προσβλέπει στην αφαίρεση όλων των εγγράφων από τα δικαστήρια τα οποία πλέον θα υποβάλλονται με ηλεκτρονική μορφή από τους δικηγόρους. Ήδη, το υπουργείο Δικαιοσύνης σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει μοιράσει 500 ηλεκτρονικές υπογραφές με τη μορφή ειδικής κάρτας σε δικηγόρους της Αθήνας, ενώ η ζήτηση από τους δικηγόρους είναι τεράστια, αφού έχουν μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.000 αιτήσεις. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα δικόγραφα που αφορούν στην πολιτική δίκη (ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές, αυτοκίνητα, εργατικές διαφορές), με απώτερο στόχο να επεκταθεί και στην ποινική και διοικητική δίκη.

Ειδικότερα:
Έχουν ήδη υλοποιηθεί τα έργα:
• Ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών και αποϋλοποίησης ενσήμων (κόστος έργου 54.000 ευρώ)
• «Ταχείας Εξυπηρέτησης» Fast Lane (χωρίς κόστος)

Μέσα στο 2012 αναμένονται να ολοκληρωθούν τα έργα:
• Στατιστικά της Δικαιοσύνης :
α. Αναμόρφωση του συστήματος συλλογής στατιστικών (κόστος 69.600 ευρώ)
β. Στατιστική μελέτη για τις εκκρεμείς μη φορολογικές υποθέσεις (κόστος 73. 800 ευρώ).
• Ηλεκτρονικό πινάκιο (κόστος 185.600 ευρώ): Με το έργο αυτό θα δίνεται η δυνατότητα να αναρτάται στο διαδίκτυο το καθημερινό πινάκιο των δικαστηρίων και να ενημερώνεται συνεχώς στη διάρκεια της ημέρας .
• Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων Ποινικού Μητρώου στα κράτη μέλη της ΕΕ– ICRS (κόστος 336.692 ευρώ): Θα επιτρέψει ηλεκτρονικά την ταχύτερη ενημέρωση του κράτους μέλους της Ε.Ε για αμετάκλητη καταδίκη υπηκόου του από άλλο κράτος μέλος.

Μέσα στο 2012 αναμένεται η έναρξη υλοποίησης των ακόλουθων έργων:
• Εθνικό ποινικό μητρώο (ολοκλήρωση το 2013 - κόστος 8.678.019 ευρώ): Θα επεκταθεί η μηχανοργάνωση σε όλα τα τμήματα Ποινικού Μητρώου της χώρας, πέρα από τα επτά ήδη μηχανογραφημένα τμήματα. (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Βόλος καθώς και το αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης).
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταστημάτων κράτησης (ολοκλήρωση το 2013 - κόστος 3.571.182 ευρώ): Πρόκειται να μηχανογραφηθούν όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας και να συνδεθούν με την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
• Αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ολοκλήρωση το 2013).

Μέσα στο 2012 προγραμματίζεται η προκήρυξη των παρακάτω έργων:
• Ψηφιακή καταγραφή, απομαγνητοφώνηση, τήρηση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων (κόστος 17.600.000 ευρώ)
• Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας (ολοκλήρωση 2013-14 κόστος 976.120 ευρώ)
• Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων (ΟΣΔΔΥ) (ολοκλήρωση 2013-14 κόστος 15.000.000 ευρώ): Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα υπάρξει ένα ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση της πορείας οποιασδήποτε υποθέσεως εισάγεται στη Δικαιοσύνη.

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός
Στρατηγικός στόχος επίσης του υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται υπό υλοποίηση είναι η εφαρμογή στην πράξη της εξέτασης μαρτύρων κλπ αλλά και παράστασης δικηγόρων και διαδίκων με τηλεδιάσκεψη. Τα οφέλη από την εφαρμογή του θεσμού αυτού συνοψίζονται στα εξής:
(α) πολύ σημαντική εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή μετακινήσεων διαδίκων, μαρτύρων κλπ ειδικά σε περιοχές της νησιωτικής και ορεινής Ελλάδας, όπου οι μετακινήσεις καθίστανται πολυέξοδες και ενίοτε προβληματικές,
(β) ελαχιστοποίηση του ρίσκου αλλά και εξοικονόμηση πόρων από την αποφυγή μεταγωγής/μετακίνησης κρατουμένων από φυλακές ή αστυνομικά τμήματα,
(γ) δυνατότητα εξέτασης με τηλεδιάσκεψη ασθενών.


Το είδαμε εδώ: http://sakis24.blogspot.com/2012/03/blog-post_1710.html

Σημείωση: Οι επισημάνσεις στα ανωτέρω κείμενα είναι δικές μας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top