σχόλιο ID-ont: Γενικότερα αρχίζουν να "παίζουν" με την τεχνολογία της "Χωρίς Μετρητά" Κοινωνίας...

Μεγάλοι τραπεζικοί οργανισμοί του κόσμου μεταξύ των οποίων και η ΒΝP, φαίνεται πως εξετάζουν την υιοθέτηση της τεχνολογίας που χρησιμοποιεί το bitcoin.

Η μεγαλύτερη τράπεζα της Γαλλίας, η BNP Paribas βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου των διαδικασιών ώστε να εντάξει το bitcoin ως ένα από τα μέσα συναλλαγών. Σημειώνεται πως το bitcoin συνοδεύεται και από μία συγκεκριμένου τύπου τεχνολογία (blockchain technology ) η οποία καθιστά τη διακίνησή του ασφαλή και διαφανή στοιχεία τα οποία είναι απαιτητά για τις διατραπεζικές συναλλαγές.

Εκπρόσωπος της τράπεζας τόνισε σχετικά: «Είναι αληθές πως βρισκόμαστε σε φάση δοκιμών της τεχνολογίας και των διαδικασιών χρήσης του bitcoin, αλλά αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη κίνηση είναι ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, δεν υπάρχει κάτι απτό προς ανακοίνωση ακόμη».

Η τεχνολογία Blockchain είναι ένα λογισμικό το οποίο επιτρέπει στο ψηφιακό νόμισμα να έχει αντίκρισμα σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά κυρίως το να κυκλοφορεί με ασφάλεια σε διατραπεζικές πράξεις και συναλλαγές.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top