σχόλιο ID-ont: Για τους μετανάστες εκδόθηκε. Ποιοί έχουν σειρά; 

Μια νέα ηλεκτρονική κάρτα αντικατέστησε το αυτοκόλλητο ανανέωσης της άδειας διαμονής για τους πολίτες τρίτων χωρών που ζουν στην Ελλάδα. Η κάρτα, είναι σε μέγεθος τραπεζικής κάρτας, περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αλλοδαπού, τα στοιχεία που προσδιορίζουν το καθεστώς διαμονής του και τα βιομετρικά στοιχεία για την αναγνώριση του κατόχου (φωτογραφία, δύο δακτυλικά αποτυπώματα και υπογραφή).
 
Την κάρτα παρουσίασε την Δευτέρα, σε συνέντευξη τύπου, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος μίλησε για «μια τομή, μια τεράστια προσπάθεια, ώστε να βελτιώσουμε τη ζωή αυτών που εδώ και πολλά χρόνια μένουν στην Ελλάδα», ενώ άφησε αιχμές κατά των προηγούμενων κυβερνήσεων, καθώς «αυτό είναι ένα έργο που θα έπρεπε να ξεκινήσει το 2008 και να ολοκληρωθεί το 2012, δηλαδή όταν η χώρα ήταν σε μια κανονικότητα. Ξεκίνησε και τελείωσε τώρα που η χώρα δεν είναι σε κανονικότητα».

 
Η νέα ηλεκτρονική άδεια διαμονής διανέμεται από τις 20 Φεβρουαρίου 2017 και έχει ήδη παραδοθεί σε περισσότερους από 56.000 πολίτες τρίτων χωρών, ενώ επιπλέον 43.000 ηλεκτρονικές άδειες βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης από τις υπηρεσίες αλλοδαπών. Η ηλεκτρονική άδεια αφορά τη διαμονή για εργασιακούς λόγους, ανθρωπιστικούς λόγους, σπουδές, έρευνα και επαγγελματική κατάρτιση, θύματα εμπορίας και παράνομης διακίνησης, οικογενειακή επανένωση και τις άδειες μακράς διάρκειας.

Πίσω από την κάρτα βρίσκεται ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, εξήγησε ο γενικός γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλτιάδης Κλάπας, που διασφαλίζει την έκδοση ενός ασφαλούς τίτλου διαμονής και την απαιτούμενη νομική προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Σημειώνεται ότι με την ηλεκτρονική κάρτα το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής υλοποιεί την υποχρέωση, που είναι κοινή σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., για την έκδοση των αδειών διαμονής σε ηλεκτρονική μορφή και τηρούνται όλες οι διαδικασίες τήρησης και επεξεργασίας βιομετρικών δεδομένων είναι σύμφωνες με τους περιορισμούς που θέτει η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε συνέχεια της σχετικής γνωμοδότησης της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Για την έκδοση της κάρτας το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής έχει διασυνδεθεί online με 57 δημόσιες υπηρεσίες όλης της χώρας, ενώ έχει προβλεφθεί και η διαλειτουργικότητα της βάσης δεδομένων με τα συναρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, κυρίως το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τους ασφαλιστικούς φορείς. Στο έργο συγκαταλέγεται και η λειτουργία του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Point of Contact), δηλαδή της ηλεκτρονικής υπηρεσίας που απαιτείται ώστε τα άλλα κράτη μέλη να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της άδειας διαμονής, κατόπιν σχετικής έγκρισης του κράτους που εκδίδει την άδεια.
 

Το έργο κόστισε 2,1 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης Δημόσιου Τομέα του ΕΣΠΑ. Το κόστος έκδοσης της κάρτας για τον ωφελούμενο ανέρχεται σε 16 ευρώ και εξοφλείται μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου.  Η ηλεκτρονική άδεια παραλαμβάνεται από τους ενδιαφερόμενους στις υπηρεσίες μίας στάσης των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του αιτούντα ή στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top