Οι Δημόσιες Υπηρεσίες, ενόψει της έναρξης λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, προβαίνουν σε συλλογή στοιχείων των υπαλλήλων προκειμένου να κάνουν κάποιες διασταυρώσεις στοιχείων σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους. 

       Ένα στοιχείο που ζητάνε είναι ο ΑΜΚΑ. Για όσους τον έχουν παραλάβει και τον έχουν περάσει στην εφαρμογή της απογραφής τον περασμένο Ιούλιο δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπήρξαν όμως κάποιοι υπάλληλοι (δεν γνωρίζουμε πόσοι, το Υπουργείο όμως ξέρει) που για λόγους πνευματικής συνειδήσεως αρνήθηκαν να υποβάλλουν ΑΜΚΑ. Ένα επιχείρημά τους είναι η αριθμοποίηση του προσώπου, δηλ. ο άνθρωπος παύει να είναι πρόσωπο με ονοματεπώνυμο και αναγνωρίζεται μόνο με τον ισόβιο προσωπικό του αριθμό ΑΜΚΑ. Άλλο επιχείρημα είναι οι απόλυτες, ολοκληρωτικές-απολυταρχικές, ανελεύθερες, άδικες και εν τέλει αντισυνταγματικές προβλέψεις του νόμου που αμφισβητούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Ως αντίδραση λοιπόν, αρνούνται την παραλαβή του ΑΜΚΑ και τον έχουν επιστρέψει στο αρμόδιο Υπουργείο.

Αντί λοιπόν του ΑΜΚΑ, η εφαρμογή της απογραφής, τον περασμένο Ιούλιο, έδινε την δυνατότητα να υποβληθεί ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου που έχει κάθε δημόσιος υπάλληλος στο βιβλιάριο ασθενείας του, τον οποίον και οι παραπάνω συμπλήρωσαν.

       Στην παρούσα όμως φάση φαίνεται πως καθίσταται υποχρεωτική η λήψη του ΑΜΚΑ και η υποβολή του στο σύστημα. Όπως καταλαβαίνουμε, εάν δεν γίνει αυτό τότε τα στοιχεία του υπαλλήλου δεν θα είναι πλήρη, σύμφωνα με την εφαρμογή και δεν γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις. Πιθανόν να μην προχωρήσει η διαδικασία της πληρωμής του !!!

       Βεβαίως στο αρχείο "Συχνές ερωτήσεις" για τους αρμοδίους εκκαθαριστές των υπηρεσιών που προβαίνουν στις διασταυρώσεις στοιχείων (http://www.gsis.gr/psp/Faq.pdf)  (τελευταία ενημέρωση 21/10/10, 13:50μμ), βρίσκουμε τις εξής ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ΑΜΚΑ:

«11. Οι μισθοδοτούμενοί μας δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ ούτε και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email). Τι θα συμπληρώσω;
-Θα μπορείτε στην αρχή να το έχετε κενό, αλλά θα πρέπει να ενημερωθούν τα αρχεία με τις συγκεκριμένες πληροφορίες στο μέλλον,

20. Δεν έχουμε ΑΜΚΑ. Το συγκεκριμένο πεδίο το αφήνουμε κενό;
-Ναι, το αφήνουμε κενό, προσέχοντας να σβήσουμε το μηδέν (0) που εμφανίζεται στο κελί. Πρέπει όμως να το μαζέψετε σιγά-σιγά.»

       Από αυτές τις απαντήσεις φαίνεται να μην είναι και τόσο επείγον το θέμα όσο προσπαθούν να το παρουσιάσουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, εάν δεν προκύψει τώρα, θα προκύψει στο άμεσο μέλλον.

       Τελειώνοντας θα σας παρακαλούσαμε να προβληματισθείτε λίγο μαζί μας διαβάζοντας μια ακόμη φορά την παράγραφο 2 του άρθρου 153 του σχετικού με τον ΑΜΚΑ νόμο 3655/2008:

«Άρθρο 153
2.Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντίστοιχων παραστατικών.»

Από την ανάγνωση του συγκεκριμένου άρθρου πιστεύουμε πως συμφωνείτε ότι ο ΑΜΚΑ δεν είναι ένας απλός αριθμός μητρώου, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι. Είναι ένας υπερ-αριθμός όπου η μη κατοχή του οδηγεί τον εργαζόμενο εκτός κοινωνίας. Δεν νομίζουμε να έχει επαναληφθεί τέτοιος νόμος στο παρελθόν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με αυτό το νόμο:

α) Το δικαίωμα στην εργασία δεν είναι αυτονόητο σε όλους, δεν εξαρτάται μόνο από τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα κάποιου, αλλά από το εάν διαθέτει ή όχι ΑΜΚΑ,

β) Η αμοιβή της εργασίας, ο μισθός δηλαδή του υπαλλήλου, δεν εξαρτάται μόνο από το εάν κάποιος κάνει συνειδητά, σωστά και υπεύθυνα την εργασία του, αλλά από το εάν διαθέτει ή όχι ΑΜΚΑ,

γ) Οι ιατρικές παροχές δεν εξαρτώνται μόνο από το εάν κάποιος πληρώνει κανονικά τις ασφαλιστικές του εισφορές, είτε μισθωτός είτε αυτοαπασχολούμενος, αλλά από το εάν διαθέτει ή όχι ΑΜΚΑ,

δ) Η σύνταξη δεν είναι ένα δικαίωμα που θεμελιώνει κάποιος αυτοδίκαια μετά από την καταβολή 35 χρόνων εισφορών, αλλά από το εάν διαθέτει ή όχι ΑΜΚΑ,

ε) Το δικαίωμα στην ισονομία, ισότητα και δικαιοσύνη δεν είναι αυτονόητο και αυθύπαρκτο για τον καθένα μας, αλλά εξαρτάται από το εάν διαθέτουμε ή όχι ΑΜΚΑ. Δεν θα μπορούμε να προσφύγουμε καν στα δικαστήρια για να βρούμε το δίκιο μας, σε πράγματα που θα έχουμε δίκιο, εάν δεν έχουμε ΑΜΚΑ !!! Είναι δυνατόν; Αυτό πια αποτελεί διαστροφή.

Όπως διαπιστώνετε ο ανωτέρω νόμος μόνο νόμος μιας δημοκρατικής κοινωνίας δεν μπορεί να θεωρηθεί. Δείχνει επιθετικότητα και εκδικητικότητα του νομοθέτη έναντι των πολιτών. Μήπως χρησιμοποιείται ως εργαλείο καθυπόταξης και εξοστρακισμού ανυπότακτων υπηκόων; Εμάς πάλι γιατί μας θυμίζει εκείνο το «και ινα μη τις δύναται αγοράσαι ή πωλήσαι» της Αποκάλυψης του Ιωάννη; (http://www.myriobiblos.gr/bible/nt2/revelation/13.asp).

Τέλος δείτε και ένα κείμενο διαμαρτυρία, που θα μπορούσε όποιος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει στην εργασία του. Το έχει συντάξει ο δικηγόρος κος Χρήστος Παπασωτηρίου:


Α΄Κείμενο
(προσοχή αυτό είναι το υπόδειγμα η φόρμα που μπορείτε να συμπληρώσετε εσείς παρατίθεται αμέσως μετά)


ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΑΙΤΗΣΙΣ
Χρήστου Παπασωτηρίου
Του Ιωάννου, Δικηγόρου
Κατοίκου Αθηνών,  οδός
Ευβοίας,  αριθ.  36 Β΄.

Αθήναι 31 – 8 – 2010

ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 153 Ν. 3655/2008 περί ΑΜΚΑ ορίζεται ότι από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Ν. 3655/2008 «…ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντιστοίχων παραστατικών».
ΕΠΕΙΔΗ τυγχάνω ησφαλισμένος ως.... Δικηγόρος στο Ταμείο Ελευθέρων Επαγγελματιών και προτίθεμαι να απαιτήσω συν τη παρόδω του προβλεπομένου χρόνου να συνταξιοδοτηθώ δικαιούμενος των κυρίων και επικουρικών συντάξεων του εν λόγω Ταμείου, καθώς και των πάλαι Ταμείων Νομικών και Κ.Ε.Α.Δ., στα οποία έχω καταβάλει τας νομίμους εισφοράς.
ΕΠΕΙΔΗ τυγχάνω επίσης ησφαλισμένος στο Ταμείον Προνοίας Δικηγόρων Αθηνών και δικαιούμαι ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως.
ΕΠΕΙΔΗ έχω καταβάλει πάντοτε και καταβάλλω νομίμως τις ετήσιες εισφορές μου στα Ταμεία Ελευθέρων Επαγγελματιών, Νομικών, Κ.Ε.Α.Δ. και Τ.Π.Δ.Α.
ΕΠΕΙΔΗ ο καθιερούμενος αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως (ΑΜΚΑ) και δη ως προς τας επαπειλουμένας υπό του ανωτέρω άρθρου 153 βαρυτάτας συνεπείας εν περιπτώσει μη χρήσεώς του προσβάλλουν την προσωπικότητά μου, καθ’ όσον περιέχουν απειλές καταργήσεως θεμελιωδών ατομικών μου δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. και ευθέως οι ανωτέρω μειωτικές της προσωπικότητός μου απειλές και κυρώσεις σκοπούν την αδιανόητη αντισυνταγματική στέρηση των συναφών με τις ανωτέρω κυρώσεις ατομικών μου δικαιωμάτων της εργασίας, της κοινωνικής ασφαλίσεως, της ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περιθάλψεως, καθώς και της δικαστικής προστασίας.
ΕΠΕΙΔΗ οι προβλεπόμενες υπό της ειρημένης διατάξεως του Νόμου απειλούμενες σαν κυρώσεις παραβιάζουν την προβλεπομένη υπό της 25 Σ. αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας, καθ’ όσον είναι δυσανάλογες προς τον φερόμενο σαν δήθεν σκοπό του ως άνω Νόμου, τον οποίο αποσκοπούν δήθεν να ‘διασφαλίσουν’, ήτοι την διαφάνεια και την διευκόλυνση των συναλλαγών του ησφαλισμένου με τις κρατικές και δικαστικές Αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες και προσβάλλουν οι ως άνω απειλές χωρίς κανένα νόμιμο δικαίωμα το συνταγματικώς κατοχυρούμενο δικαίωμά μου για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητός μου, δεδομένου μάλιστα ότι τηρώ τας νομίμους υποχρεώσεις μου καταβάλλων τας προβλεπομένας ετησίας ασφαλιστικάς εισφοράς. Τουτ’ έστιν ενδεχομένως να μη εδικαιούμην συντάξεων και περιθάλψεως, μόνον αν δεν κατέβαλλα τις ασφαλιστικές μου εισφορές και όχι επειδή δεν χρησιμοποιώ τον ΑΜΚΑ. Η δε σκοπουμένη υπό του άρθρου 153 στέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας είναι εντελώς ασύλληπτη και εξωφρενική, καθ’ όσον ακόμη και οι κατηγορούμενοι – ενδεικτικώς – ως υπεξαιρέτες του δημοσίου χρήματος ή ως δωρολήπτες προεκλογικών ‘χορηγιών’, δικαιούνται και τυγχάνουν δικαστικής προστασίας, χωρίς να τους ζητείται ΑΜΚΑ, προφανώς λόγω της μηδεμιάς αναγκαιότητός του ως προς την άσκηση του εν λόγω ατομικού δικαιώματος, δείγμα της χαρακτηριστικής υπερβάσεως της αρχής της ευλόγου ισορροπίας που διέπει το εν λόγω νομοθέτημα.
ΕΠΕΙΔΗ συγκεκριμένα ο ως άνω Νόμος και δη το άρθρο 153 Ν. 3655/2008 είναι αντισυνταγματικός και δεν πρέπει να εφαρμόζεται γιατί κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Σ. «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
ΕΠΕΙΔΗ ομοίως κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 Σ. «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
ΕΠΕΙΔΗ ακόμη κατ’ άρθρο 22 Σ. «1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού».
ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 Σ. «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει».
ΕΠΕΙΔΗ εξ άλλου κατ’ άρθρο 20 Σ. «1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει».
ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 και 2 Σ ορίζεται ότι: «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
ΕΠΕΙΔΗ, δεδομένων των ανωτέρω, δηλώ υμίν ότι απαγορεύω και δη προς τις υπηρεσίες των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες εξαρτώνται ιεραρχικώς από υμάς την μεταξύ εμού, αυτών και υμών χρήση του ΑΜΚΑ, ο οποίος ουδόλως με προσδιορίζει ως άτομο, η δε απαίτησις της χρήσεώς του υπό τας ανωτέρω απειλές του άρθρου 153 με προσβάλλει και καλείσθε να μη εφαρμόζετε την εν λόγω αντισυνταγματική διάταξη, άλλως εν περιπτώσει εμμονής στην χρήση του ΑΜΚΑ επιφυλλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος και δη αποζημιώσεως συνεπεία της προσβολής των ανωτέρω απολύτων ατομικών μου δικαιωμάτων, τα οποία, κατά τα προρρηθέντα, υποχρεούσθε να σέβεσθε και να προστατεύετε.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με την ρητήν επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματος

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

          Να πιστοποιήσητε εγγράφως προς εμέ και τις ανωτέρω υπηρεσίες εντός της υπό του Νόμου οριζομένης προθεσμίας ότι δικαιούμαι άνευ της χρήσεως του ΑΜΚΑ να συνταξιοδοτηθώ συν τω χρόνω και να εξυπηρετούμαι εν τω μεταξύ από όλες τις υπηρεσίες του Κράτους και δη των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων και να απολαμβάνω πάντων των ανωτέρω ατομικών μου δικαιωμάτων εργασίας, δικαστικής προστασίας, κοινωνικής ασφαλίσεως, ιατρικής, υγειονομικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως ως ησφαλισμένος στα ανωτέρω ταμεία, άνευ ΑΜΚΑ, αναγνωριζομένης άμα ρητώς της απολύτου αντισυνταγματικότητος της διατάξεως του άρθρου 153 Ν. 3655/2008.
                                   
                                                                          Μετά τιμής ο αιτών

                                          Β΄Κείμενο 
(Σε αυτό το κείμενο, κατα τις υποδείξεις του Α΄κειμένου,  συμπληρώνετε  τα κενά διαστήματα)


ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΙΣ
ONOMATEΠΩΝΥΜΟ (στή γενική)
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ (στή γενική)
ΙΔΙΟΤΗΤΑ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ(στή γενική)
Διεύθυνση :
Ημερομηνια :

ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 153 Ν. 3655/2008 περί ΑΜΚΑ ορίζεται ότι από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του Ν. 3655/2008 «…ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ως αυτοαπασχολούμενος, να ασφαλισθεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ, ο οποίος αναγράφεται υποχρεωτικά επί όλων των ως άνω αντιστοίχων παραστατικών».
ΕΠΕΙΔΗ τυγχάνω ησφαλισμένος ως ...........................  στο Ταμείο...................................................................................                                                  και προτίθεμαι να απαιτήσω συν τη παρόδω του προβλεπομένου χρόνου να συνταξιοδοτηθώ δικαιούμενος των κυρίων και επικουρικών συντάξεων του εν λόγω Ταμείου, καθώς και των Ταμείων ................................................................................................. στα οποία έχω καταβάλει τας νομίμους εισφοράς.
ΕΠΕΙΔΗ τυγχάνω επίσης ησφαλισμένος στο............................................................................................................................  και δικαιούμαι ιατρικής και νοσοκομειακής περιθάλψεως.
ΕΠΕΙΔΗ έχω καταβάλει πάντοτε και καταβάλλω νομίμως τις ετήσιες εισφορές μου στα Ταμεία.......................................................................................................................................................
ΕΠΕΙΔΗ ο καθιερούμενος αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφαλίσεως (ΑΜΚΑ) και δη ως προς τας επαπειλουμένας υπό του ανωτέρω άρθρου 153 βαρυτάτας συνεπείας εν περιπτώσει μη χρήσεώς του προσβάλλουν την προσωπικότητά μου, καθ’ όσον περιέχουν απειλές καταργήσεως θεμελιωδών ατομικών μου δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α. και ευθέως οι ανωτέρω μειωτικές της προσωπικότητός μου απειλές και κυρώσεις σκοπούν την αδιανόητη αντισυνταγματική στέρηση των συναφών με τις ανωτέρω κυρώσεις ατομικών μου δικαιωμάτων της εργασίας, της κοινωνικής ασφαλίσεως, της ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περιθάλψεως, καθώς και της δικαστικής προστασίας.
ΕΠΕΙΔΗ οι προβλεπόμενες υπό της ειρημένης διατάξεως του Νόμου απειλούμενες σαν κυρώσεις παραβιάζουν την προβλεπομένη υπό της 25 Σ. αρχή της αναλογικότητος ή ευλόγου ισορροπίας, καθ’ όσον είναι δυσανάλογες προς τον φερόμενο σαν δήθεν σκοπό του ως άνω Νόμου, τον οποίο αποσκοπούν δήθεν να ‘διασφαλίσουν’, ήτοι την διαφάνεια και την διευκόλυνση των συναλλαγών του ησφαλισμένου με τις κρατικές και δικαστικές Αρχές και τις υγειονομικές υπηρεσίες και προσβάλλουν οι ως άνω απειλές χωρίς κανένα νόμιμο δικαίωμα το συνταγματικώς κατοχυρούμενο δικαίωμά μου για τον απόλυτο σεβασμό της προσωπικότητός μου, δεδομένου μάλιστα ότι τηρώ τας νομίμους υποχρεώσεις μου καταβάλλων τας προβλεπομένας ετησίας ασφαλιστικάς εισφοράς. Τουτ’ έστιν ενδεχομένως να μη εδικαιούμην συντάξεων και περιθάλψεως, μόνον αν δεν κατέβαλλα τις ασφαλιστικές μου εισφορές και όχι επειδή δεν χρησιμοποιώ τον ΑΜΚΑ. Η δε σκοπουμένη υπό του άρθρου 153 στέρηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας είναι εντελώς ασύλληπτη και εξωφρενική, καθ’ όσον ακόμη και οι κατηγορούμενοι διά βαρύτατα παραπτώματα δικαιούνται και τυγχάνουν δικαστικής προστασίας, χωρίς να τους ζητείται ΑΜΚΑ, προφανώς λόγω της μηδεμιάς αναγκαιότητός του ως προς την άσκηση του εν λόγω ατομικού δικαιώματος, δείγμα της χαρακτηριστικής υπερβάσεως της αρχής της ευλόγου ισορροπίας που διέπει το εν λόγω νομοθέτημα.
ΕΠΕΙΔΗ συγκεκριμένα ο ως άνω Νόμος και δη το άρθρο 153 Ν. 3655/2008 είναι αντισυνταγματικός και δεν πρέπει να εφαρμόζεται γιατί κατ’ άρθρο 2 παρ. 1 Σ. «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας».
ΕΠΕΙΔΗ ομοίως κατ’ άρθρο 5 παρ. 1 Σ. «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».
ΕΠΕΙΔΗ ακόμη κατ’ άρθρο 22 Σ. «1. Η εργασία αποτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από το Κράτος, που μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόμενου αγροτικού και αστικού πληθυσμού».
ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 22 παρ. 5 Σ. «Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, όπως νόμος ορίζει».
ΕΠΕΙΔΗ εξ άλλου κατ’ άρθρο 20 Σ. «1. Καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ' αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει».
ΕΠΕΙΔΗ κατ’ άρθρο 25 παρ. 1 και 2 Σ ορίζεται ότι: «1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.  2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
ΕΠΕΙΔΗ, δεδομένων των ανωτέρω, δηλώ υμίν ότι απαγορεύω και δη προς τις υπηρεσίες των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες εξαρτώνται ιεραρχικώς από υμάς την μεταξύ εμού, αυτών και υμών χρήση του ΑΜΚΑ, ο οποίος ουδόλως με προσδιορίζει ως άτομο, η δε απαίτησις της χρήσεώς του υπό τας ανωτέρω απειλές του άρθρου 153 με προσβάλλει και καλείσθε να μη εφαρμόζετε την εν λόγω αντισυνταγματική διάταξη, άλλως εν περιπτώσει εμμονής στην χρήση του ΑΜΚΑ επιφυλλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματος και δη αποζημιώσεως συνεπεία της προσβολής των ανωτέρω απολύτων ατομικών μου δικαιωμάτων, τα οποία, κατά τα προρρηθέντα, υποχρεούσθε να σέβεσθε και να προστατεύετε.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Και με την ρητήν επιφύλαξιν παντός νομίμου δικαιώματος

ΑΙΤΟΥΜΑΙ

          Να πιστοποιήσητε εγγράφως προς εμέ και τις ανωτέρω υπηρεσίες εντός της υπό του Νόμου οριζομένης προθεσμίας ότι δικαιούμαι άνευ της χρήσεως του ΑΜΚΑ να συνταξιοδοτηθώ συν τω χρόνω και να εξυπηρετούμαι εν τω μεταξύ από όλες τις υπηρεσίες του Κράτους και δη των ανωτέρω ασφαλιστικών ταμείων και να απολαμβάνω πάντων των ανωτέρω ατομικών μου δικαιωμάτων εργασίας, δικαστικής προστασίας, κοινωνικής ασφαλίσεως, ιατρικής, υγειονομικής και φαρμακευτικής περιθάλψεως ως ησφαλισμένος στα ανωτέρω ταμεία, άνευ ΑΜΚΑ, αναγνωριζομένης άμα ρητώς της απολύτου αντισυνταγματικότητος της διατάξεως του άρθρου 153 Ν. 3655/2008.
                                   
                                                                          Μετά τιμής
                                                                           ο αιτών
       πηγή εικόνας: www.amka.gr

Θα πληρωθούν χωρίς ΑΜΚΑ τον επόμενο μήνα οι δημόσιοι υπάλληλοι από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top