Γενικές Πληροφορίες για την χρήση των RFID tags και των κινδύνων από τη χρήση τους:

http://www.youtube.com/watch?v=yNPDgudPmXE&feature=related


Η χρήση των RFID tags στην διακίνηση των προϊόντων:Η χρήση των RFID στην υγεία: τόσο στην διακίνηση υλικών όσο και των ΑΣΘΕΝΩΝ!!!
.....
2:41΄ : People’s movements can be monitored. Not just to locate personnel but also to check on waiting times for a patient or to find out if a person is the right patient for the planned surgery.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top