Σχόλιο ID-ont.blogspot.com:
Η ανακοίνωση της Ιαπωνικής Εταιρείας TOPPAN αναφέρει σαφώς ότι παρέχει στην Ελληνική Αστυνομία το σύστημα για την έκδοση των "dual contact/contactless e-ID cards for the Hellenic Police". 
Τα ερωτήματα που ανακύπτουν είναι τα εξής: Ποιά είναι αυτή η τεχνολογία contact και ποιά η τεχνολογία contactless;
Ειδικότερα για την τεχνολογία contactless (χωρίς επαφή), εάν έχει χρησιμοποιηθεί στις νέες ταυτότητες των αστυνομικών:
-Πρόκειται για RFID chip ή για κάτι άλλο;
-Είναι ίδιας ή παρόμοιας τεχνολογίας με το chip που περιέχει η Γερμανική Κάρτα του Πολίτη;
Εάν είναι ίδιας τεχνολογίας σε ποιό σημείο της ταυτότητας έχει τοποθετηθεί; Υπάρχει πιθανότητα να είναι εσωτερικά κρυμμένο όπως γίνεται με τη Γερμανική Κάρτα του Πολίτη; (βλ. http://id-ont.blogspot.com/2010/10/deutsche-welle-chip.html).
-Αφού είναι contactless (χωρίς επαφή) τι πληροφορίες εκπέμπει και τι πληροφορίες λαμβάνει;

Επαναλαμβάνουμε, όλα αυτά τα ερωτήματα ισχύουν εάν έχει χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία contactless στις νέες αστυνομικές ταυτότητες.

Ακολουθεί το Δελτίο Τύπου της εταιρείας TOPPAN σε μετάφρασή μας. Επειδή δεν ασκούμε το επάγγελμα του μεταφραστή, για τυχόν λάθη ή αβλεψίες στη μετάφραση, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας σχετικα:


Jul 31, 2006
H Toppan Printing Co, Ltd (Toppan Printing) σύναψε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση (αντισυμβαλλόμενος: Η Ελληνική Αστυνομία) προκειμένου να την προμηθεύσει με το «Σύστημα έκδοσης Ελληνικών εγγράφων ασφαλείας» για μια αρχική περίοδο που εκτείνεται για δέκα χρόνια (Απρίλιος 2006 Απρίλιος 2015).


Το 1997, Toppan Printing ανέπτυξε το «Εκτυπωτικό Σύστημα Έκδοσης Διαβατηρίων» το οποίο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοποριακής μη-πλαστογραφίσιμης τεχνολογίας . Αυτό το Σύστημα έτυχε αναγνώρισης για την τεχνολογία υψηλής ασφάλειας που διαθέτει, όπως η άμεση σφράγιση (stamping) των προσωπικών πληροφοριών στο ολογραφικό φιλμ, και επί του παρόντος χρησιμοποιείται από 12 χώρες


Το «Σύστημα έκδοσης Ελληνικών εγγράφων ασφαλείας» αναπτύχθηκε πρόσφατα από την Toppan Printing. Το νέο σύστημα εκτύπωσης είναι ένα ολοκληρωμένος, αρθρωτός πολύ-εκτυπωτής για αποκλειστική χρήση από Κυβερνήσεις, ικανός να παράγει όλα ειδών τα ασφαλή έγγραφα, όπως διαβατήρια, κάθε ID1 μεγέθους κάρτες συμβατές με το σύστημα, όπως δελτία ταυτότητας, άδειες οδήγησης, πράσινες κάρτες, άδειες εργασίας, άδεια διαμονής, και άλλα υψηλού υψηλής ασφαλείας πιστοποιητικά σε όλα τα μεγέθη από Α5 έως Α4.


Αυτός ο εκτυπωτής παρέχει την πλήρη λύση της «μιας στάσης» (one stop) για όλα τα ασφαλή έγγραφα και ηλεκτρονικά έγγραφα πλήρως συμβατός με τις προδιαγραφές του ICAO, ο οποίος ενσωματώνει ένα αυτόματο ποιοτικό έλεγχο (ηλεκτρικό και εκτυπωτικό) στο στάδιο της έκδοσης.


Από τον Αύγουστο του 2006 και ακολουθώντας τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, η Ελλάδα θα εκδίδει IC διαβατήρια χωρίς επαφή (contactless). Το νέο σύστημα εκτύπωσης είναι σε θέση να εκδίδει σε ένα μόνο βήμα κάθε είδους ηλεκτρονικά έγγραφα (e-documents) όπως οι τύποι των εγγράφων που προαναφέρθηκαν. Το σύστημα αυτό πρώτα θα χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση των Ελληνικών Ηλεκτρονικών Διαβατηρίων και των διπλών (dual) με επαφή (contact) και χωρίς επαφή (contactless) των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων (e-ID) για την Ελληνική Αστυνομία. (This system will be first used to issue Greek e-passports and dual contact / contactless e-ID cards for the Hellenic Police.)


Βάσει της συμφωνίας που έχει συναφθεί το Μάιο του 2006 η Toppan Printing Co, Ltd ίδρυσε τη θυγατρικής εταιρία Toppan Printing Α.Ε. Ελλάδα, στην Αθήνα. Αυτή η εταιρεία θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και άρχισε να λειτουργεί τον Ιούλιο. Η εταιρεία αυτή ως ένα κέντρο υπηρεσιών για τον κύριο εκδότη, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, θα παρέχει υποστήριξη για όλα όσα εκδίδει όπως ελληνικά διαβατήρια και ταυτότητες. Η υποστήριξη αυτή θα περιλαμβάνει τη διαχείριση των παραγγελιών, τον έλεγχο των αποθεμάτων και του διακανονισμού πληρωμών για τα μηχανήματα και εξαρτήματα επιπλέον του συμβολαίου συντήρησης και επισκευών.


Επί του παρόντος, μια παγκόσμια στροφή προς τα μη επαφής IC διαβατήρια (non-contact IC passports) λαμβάνει χώρα και προβλέπεται ότι θα υπάρξει αύξηση της ζήτησης για τα συστήματα έκδοσης εγγράφων υψηλής ασφάλειας. Η Toppan Printing θα επεκτείνει τις πωλήσεις των εξειδικευμένων συστημάτων έκδοσης εγγράφων που πληρούν τις προδιαγραφές της κάθε χώρας, και θα διευρύνει στο εξωτερικό τη δραστηριότητά της.


Ιστορικό
Η τεχνολογία που αναπτύχθηκε από Toppan Printing χρησιμοποιείται σε 12 χώρες. Περισσότερα από 100 εκατομμύρια διαβατήρια έχουν εκδοθεί με την τεχνολογία αυτή από το 1998. Οι εκτυπωτές διαβατηρίων Toppan διανέμεται σε όλο τον κόσμο με την αποκλειστική συμφωνία με τη εταιρία GET Group.


Επιπλέον, η τεχνολογία της Toppan χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση των ταυτοτήτων διαπίστευσης (AD) για τους αθλητές και τα μέλη της Ολυμπιακής οικογένειας κατά τη διάρκεια του 2004 στην Αθήνα, και έχουν εκδοθεί περίπου 100.000 τέτοιες κάρτες.


Επισκόπηση του «Συστήματος έκδοσης Ελληνικών εγγράφων ασφαλείας»


Ειδικά Χαρακτηριστικά:
- Διαβατήρια, ταυτότητες και οποιαδήποτε άλλο ηλεκτρονικό πιστοποιητικό ID1, ID2, ID3 και μέχρι του μεγέθους Α4 είναι δυνατόν να εκδοθεί με ένα ενιαίο σύστημα εκτύπωσης


-Παγκόσμια πρωτότυπη μη-πλαστογραφίσιμη τεχνολογία (Δημιουργεί ένα ειδικό φωτογραφικό μοτίβο εκτύπωσης με τη χρήση της ειδικού τύπου μελάνης pigment)


-Παγκόσμια το υψηλότερο επίπεδο διατηρησιμότητας (Υψηλή αντοχή σε χρώμα ξεθώριασμα που προκαλείται παράγοντες όπως το υπεριώδες φως), παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τα εκδοθέντα έγγραφα από πλαστογραφία και παραποίηση.


-Εύκολη, εντελώς αυτοματοποιημένη και φιλική προς το χρήστη λειτουργία, (από το προσωπικό του φορέα εκμετάλλευσης και συντήρησης).


-Πλήρης συμβατότητα με όλους τους κανονισμούς της κανόνες ασφαλείας (CE).


-Πληροί τους περιβαλλοντικούς της οδηγίας της ΕΕ (Περιορισμό των Επικίνδυνων Ουσιών)


-Πλήρης συμβατότητα με τις τελευταίες οδηγίες του ICAO στο έγγραφο 9303 Μέρη I, II, III.


-Χωρίς επαφή chip (contactless chip) εκ των προτέρων «προσωπικοποιημένο» (pre-personalized) και κωδικοποίηση με ποιοτικό έλεγχο των μικροτσίπ πριν από την κωδικοποίηση


-Ανάλυση: 600dpi


-Αναπαραγωγιμότητα χρώματος: 8bit 4color *


-Ρυθμός έκδοσης: 45sec./card
Toppan Ελλάδα Εκτυπώσεις ΑΕ Εταιρικό Προφίλ
- Όνομα εταιρείας
Toppan Α.Ε. Ελλάδα Εκτυπώσεις
- Τοποθεσία
Αθήνα, Ελλάδα
- Capital
Αρχικό κεφάλαιο του Ιδρύματος 60.000 ευρώ
- Μετοχές
600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 Ευρώ
- Μέτοχοι
Toppan Printing Co, Ltd 99% (594 μετοχές)
Toppan Printing Co (UK) Ltd κατά 1% (6 μετοχές)
- Ιδρύθηκε
26 του Μαΐου 2006
- Εκπρόσωπος
Toshitaka Tokitomo, Πρόεδρος και εκπρόσωπος Διευθυντής
- Φύση των εργασιών
Κέντρο υπηρεσιών και της τοπικής υποστήριξης για το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας
Έκδοση υπηρεσιών συντήρησης του συστήματος (24 απόκριση ώρα, 365 μέρες το χρόνο)
Διαχείριση των παραγγελιών, ελέγχου αποθεμάτων και του διακανονισμού πληρωμών για τις μηχανές και εξαρτήματα.


* Η εμπορική ροή, όπως μηχανή του και τα συστατικά παραγγελίες, θα γίνει μέσω Toppan Printing Ελλάδα, ενώ οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για την κατασκευή και τα υλικά θα γίνεται από την Toppan Printing.

Δείτε το Δελτίο Τύπου από την ιαπωνική ιστοσελίδα:

 
Toppan Printing concludes an agreement with the Greek Government  to supply the "Greek Secure Document Issuance System". Toppan Printing Greece has been established and  started operations on July<FONT face="Arial, Helvetica, sans-serif"></FONT>

Toppan Printing Co., Ltd. (Toppan Printing) has concluded an agreement with the Greek government (counterparty: The Hellenic Police) to supply the "Greek Secure Document Issuance System" for an initial period spanning ten years (April 2006 ? April 2015).

In 1997, Toppan Printing developed the "Passport Issuance Printer", which incorporates a wide array of leading edge anticounterfeit technology. This received acclaim for its high-security technology, such as the direct stamping of personal information onto hologram film, and is currently used by 12 countries

The "Greek Secure Document Issuance System" is a newly developed system from Toppan Printing. The new printing system is an integrated, modular multiprinter for exclusive Government use capable of producing all secure documents such as Passports, any ID1 size cards compatible with the system, such as ID cards, Driving Licenses, Green Cards, Work Permits, Residence Permit Cards, and other high security certificates of any size from A5 up to A4.
This printer provides a complete one stop solution for all secure documents and e-documents fully compliant with the ICAO standards, which integrates an automatic quality control (electrical and printing) at the issuance stage.

From August 2006 and following the European regulations, Greece will issue contactless IC passports. The new printing system is capable of issuing on a single step any type of e-documents of the abovementioned types. This system will be first used to issue Greek e-passports and dual contact / contactless e-ID cards for the Hellenic Police.

On the basis of the agreement that has been concluded, in May 2006 Toppan Printing Co., Ltd established a local subsidiary, Toppan Printing Greece S.A., in Athens. This company will provide maintenance service and began operations in July. As a service center for the main issuer, the Hellenic Police Headquarters, the company will provide support for all issuing needs such as Greek passports and ID cards. This support will include order management, inventory control and payment settlement for machines and components in addition to an issuance system maintenance service.

Currently, a worldwide switch to non-contact IC passports is taking place and it is predicted that there will be a growth in demand for high-security documents issuance systems. Toppan Printing will expand its sales of customized issuance systems that meet the specifications of each country, and will broaden its overseas security business.
Toppan Printing Greece S.A.
Copyright 2006 TOPPAN PRINTING co.,ltd.Background
? The Technology developed by Toppan Printing is used in 12 countries. More than 100 million passports have been issued with this technology since 1998. Toppan’s passport printers are distributed worldwide under exclusive agreement with GET Group.
? Furthermore, Toppan Technology was used for the issuance of the accreditation (AD) cards for athletes and Olympic Family members during the 2004 Athens Olympics, and issued approximately 100,000 AD cards.


Overview of the "Greek Secure Document Issuance System"
? Special Features:
- Passports, ID cards and any other certification e-document of ID1, ID2, ID3 and up to A4 size can be issued in one single printing system

- A world unique anticounterfeit technology (Generates a special photographic printing pattern through the use of pigment ink)

- The world’s highest level of durability (High resistance to color fading caused by such things as ultraviolet light) providing the highest security level for the issued documents against forgery and falsification.

- Easy, completely automated and user friendly operation, (operator and maintenance personnel).

- Fully compliant with all the regulations of Safety Standards (CE).

- Meets the EU’s environmental directive RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

- Fully compliant with the last directives of ICAO Doc 9303 Parts I, II, III.

- Contactless chip pre-personalization and encoding with qualitative control of the microchip before the encoding

? Resolution: 600dpi area gradation

? Color reproducibility: 8bit * 4color

? Issuance rate: 45sec./card


Toppan Printing Greece S.A. Corporate Profile
- Company name
Toppan Printing Greece S.A.
- Location
Athens, Greece
- Capital
Initial Foundation Capital 60,000 Euros
- Shares
600 shares, face value of 100 Euros
- Shareholders
Toppan Printing Co., Ltd. 99% (594 shares)
Toppan Printing Co. (UK) Ltd. 1% (6 shares)
- Established
26th May 2006
- Representative
Toshitaka Tokitomo, Chairman and Representative Director
- Nature of business
Service center and local support for the Hellenic Police Headquarters
Issuance system maintenance service (24 hour response, 365 days a year)
Management of ordering, inventory control and payment settlement for machines and components.

*Commercial flow, such as machine and component orders, will be handled through Toppan Printing Greece while arrangements including those for manufacturing and materials will be handled by Toppan Printing.

http://www.toppan.co.jp/english/news/newsrelease458.html

φωτογραφία από: http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=13508&catid=4

Οι νέες αστυνομικές ταυτότητες έχουν contactless (χωρίς επαφή) chip;

2 σχόλια:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ είπε...

ΕΙΜΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ.ΕΠΕΙΔΗ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΕ ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΨΑΧΤΗΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΠΑΡΑΘΕΣΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ.1)ΚΑΤΑ ΑΡΧΗΝ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΝΑ ΤΥΑΥΤΙΖΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ.ΑΛΛΟ ΤΟ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΤΟ ΑΛΛΟ.Η ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ ΕΞΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2010 ΕΝΩ Η ΔΙΑΤΑΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2009.2)ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΤΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ,ΤΣΙΠΑΚΙ,Η BARCODE ΚΡΥΦΟ Η ΦΑΝΕΡΟ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ.(ΑΠΑΝΤΩ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΩΣ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΥΦΟ ΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ)ΣΤΑ ΝΕΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΣΙΠΑΚΙ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ.ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΕΙ;3)ΣΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΗ ΖΩΝΗ (ΜRΖ)ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΠΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΜΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΥΠΩΜΕΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ.Η ΜΗΧΑΝΙΚΩΣ ΑΝΑΓΝΩΣΙΜΗ ΖΩΝΗ ΑΝ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ (ΠΡΙΝ ΤΟ 2006) ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΓΕΡΘΗΚΕ ΘΕΜΑ ΓΙΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΣΩΝΥΜΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ 666 ΑΠΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΚΛΟΥΣ.ΤΟ ΣΚΟΤΕΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΝΑ ΤΗ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΣΥΠΜΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΝ ΧΩΡΟΣ ΟΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΩΝ ΘΑ ΕΠΙΚΟΛΟΥΝΤΑΝ ΠΑΝΩ (ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ) ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΟ BARCODE, ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΑΣΤ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΙΧΕ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΕΧΕΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΟ ΨΥΧΟΣΩΤΗΡΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΗΚΩΝΕΙ ΕΙΚΑΣΙΕΣ.

Ανώνυμος είπε...

Πες τα Γεωργιε εσυ που τα ξερεις καλυτερα γιατι εχεις αμεση επαφη με αυτα...Στην Ελλαδα ολοι ειδικοι γιναμε κ ολοι ξερουμε τα παντα χωρις ομως να εχουμε καμια σχεση με αυτα...Ο καθενας λεει οτι του κατεβει απο το μυαλο...Εσυ τουλαχιστον μιλας με αποδειξεις !!!

Δημοσίευση σχολίου

top