σχόλιο ID-ont.blogspot.com:

Ή τώρα ή ποτέ; Σήμερα είναι η μεγάλη ευκαιρία να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις για τα εύκολα (οικονομικά στοιχεία) για να περάσουμε αργότερα στα δύσκολα (Κάρτα του Πολίτη);

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε, θα αποτελέσει τη μεγάλη ευκαιρία για να καταργηθεί στην ουσία του ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων; Η οικονομική κρίση θα γίνει αφορμή για να γίνει "λάστιχο" η πρόβλεψη για άρση του απορρήτου για "λόγους δημοσίου συμφέροντος" που περιλαμβάνει ο σχετικός νόμος;

Θα αρχίσουν με τα απλά και εύκολα (οικονομικά στοιχεία) για να προχωρήσουν στα επόμενα που είναι πιο δύσκολα βλ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (κατ'ευφημισμόν Κάρτα (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη);

Ποιους λόγους δημοσίου συμφέροντος θα επικαλεσθούν σε μερικούς μήνες για να αποκρούσουν τις αντιρρήσεις που θα εγερθούν για την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων (πιθανές διαρροές στοιχείων) που θα γίνονται μέσω της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ; Ποιο εθνικό συμφέρον θα μας "υποχρεώνει" αύριο να αποδεχθούμε την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και ας τίθενται σε κίνδυνο τα προσωπικά μας δεδομένα;

Σήμερα για την δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων προβάλλεται το επιχείρημα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Αύριο ποιά κρίση θα εμφανισθεί η οποία θα πρέπει να λυθεί με την εφαρμογή της Κάρτας του Πολίτη;


ΔΕΙΤΕ το άρθρο του Βήματος που μας πληροφορεί για το «Ελευθέρας» που δόθηκε από τις Βρυξέλλες για την άρση του φοροαπορρήτου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα ερμηνευθεί κατά το δοκούν η έννοια του δημοσίου συμφέροντος:

«Ελευθέρας» από τις Βρυξέλλες για άρση φοροαπορρήτου
Απάντηση στο «Βήμα» της αρμόδιας επιτρόπου Βίβιαν Ρέντινγκ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ | Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

Με μια διπλωματική απάντηση η αντιπροεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει το «πράσινο φως» στην ελληνική κυβέρνηση για να απελευθερώσει την πρόσβαση στο Τaxisnet και συνεπακόλουθα στις φορολογικές δηλώσεις 8,5 εκατομμυρίων Ελλήνων στο Διαδίκτυο! «Το Βήμα» αποτάθηκε στην αρμόδια για ζητήματα Δικαιοσύνης επίτροπο και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ προκειμένου να σχολιάσει τη διάταξη του υπουργού Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου για την ανάρτηση των φορολογικών δηλώσεων στο Διαδίκτυο. Την απάντηση έστειλε στην εφημερίδα ο εκπρόσωπος της επιτρόπου κ. Μάθιου Νιούμαν :

«Σύμφωνα με την οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων απαιτείται μια νομική βάση (άρθρο 7). Αυτή μπορεί να είναι η συγκατάθεση του ατόμου, αλλά και, επίσης, άλλα νομικά ερείσματα, όπως η νόμιμη υποχρέωση που επιβάλλεται από το κράτος ή οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος» αναφέρεται στο σχόλιο της αντιπροεδρίας.

«Στην περίπτωση των φορολογικών πληροφοριώνχρειάζεται να υπάρχει νόμιμη υποχρέωση (που θα καθοριστεί από την εθνική φορολογική αρχή) ή η αποστολή δημοσίου συμφέροντος επιφορτισμένη με τις φορολογικές αρχές, ειδάλλως τα άτομα θα μπορούσαν να αποφασίσουν να μη δώσουν τη συγκατάθεσή τους, ούτως ώστε να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους» σημειώνεται. «Εγκειται στα κράτη-μέλη να καθορίσουν το τι εστί το δικό τους δημόσιο συμφέρον» καταλήγει το σχόλιο.

Η νομική ερμηνεία αυτού του «γρίφου» είναι ότι για την εφαρμογή της διάταξης απαιτείται αφενός μεν ο καθορισμός του δημοσίου συμφέροντος- ο οποίος, κατά την κυβέρνηση, είναι αυτονόητος λόγω μνημονίου και φοροδιαφυγής-, αφετέρου δε νόμος ή υπουργική απόφαση.

Επίσης, «Το Βήμα» αποτάθηκε στον ευρωπαίο επόπτη προσωπικών δεδομένων κ. Πίτερ Χάστινξ θέτοντάς του το ίδιο ερώτημα, όμως από το γραφείο Τύπου τού εδόθη η απάντηση ότι θεσμικά είναι αναρμόδιος να γνωμοδοτήσει για υποθέσεις κρατών-μελών.

Το άρθρο 7 της οδηγίας στο οποίο παραπέμπει η απάντηση του εκπροσώπου της κυρίας Ρέντιγκ αναφέρει τα εξής:

«Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να γίνεται μόνον εάν:

α) το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη ρητή συγκατάθεσή του ή β) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων ληφθέντων αιτήσει του ή γ) είναι απαραίτητη για την τήρηση της εκ του νόμου υποχρεώσεως του υπευθύνου της επεξεργασίας ή δ) είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα ή ε) είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση έργου δημοσίου συμφέροντος ή εμπίπτοντος στην άσκηση δημοσίας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο της επεξεργασίας ή στον τρίτο στον οποίο ανακοινώνονται τα δεδομένα ή στ) είναι απαραίτητη για την επίτευξη του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα, υπό τον όρο ότι δεν προέχει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα που χρήζουν προστασίας».

Σημειώνεται πως ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει από το 1994 τη δημοσιοποίηση στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων σε πίνακες που αναρτώνται στις εφορίες. Αναλυτικά η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρει: «Ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, με βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ και Ζ, το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία, καθώς και τον φόρο που αναλογεί σε αυτό. Ο κατάλογος αυτός καταρτίζεται μέσα σε έξι μήνες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων και συμπληρώνεται με τα αντίστοιχα στοιχεία της οριστικοποίησης της εγγραφής του υποχρέου. Τοποθετείται σε πρόσφορη θέση στο κατάστημα της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και των δήμων ή κοινοτήτων όπου εδρεύει δημόσια οικονομική υπηρεσία, ώστε να μπορεί να λαμβάνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε. Επιτρέπεται η έκδοση καταλόγων των φορολογουμένων όλης της χώρας, καθώς και η δημοσίευσή τους στις εφημερίδες».Οικονομική Κρίση: Η μεγάλη ευκαιρία για καταργηθεί ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων; Ανοίγει έτσι ο δρόμος να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις και για την Κάρτα του Πολίτη;

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top