Σχόλιο ID-ont: ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΜΟΝΑΧΑ ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΡΑΓΙΣΕΙ ΤΟ ΓΥΑΛΙ...
(http://www.youtube.com/watch?v=sqx0mR8v960)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΚΟΥΣ;

Η Vodafone έχει επιβεβαιώσει ότι πιστεύει πως η ασφαλής βάση δεδομένων των πελατών της έχει παραβιαστεί από υπάλληλο ή αντιπρόσωπο που έχει διαρρεύσει (shared) τον κωδικό πρόσβασης, αποκαλύπτοντας τα προσωπικά στοιχεία των εκατομμυρίων πελατών.

Ο Διευθύνων σύμβουλος της Vodafone, Nigel Dews, λέει ότι έλαβε γνώση πως ο κωδικός πρόσβασης για την ηλεκτρονική πύλη είχε διαρρεύσει (had been shared), όταν η εταιρεία ενημερώθηκε (tipped-off) το Σάββατο από έναν δημοσιογράφο εφημερίδας.

Λέει ότι μια εσωτερική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για να εντοπισθεί αυτός που παραβίασε το σύστημα και πώς.

Οι κωδικοί πρόσβασης θα αλλάξουν.

Ο κος Dews λέει ότι μια πλήρης έκθεση θα παραδοθεί σ 'αυτόν τη Δευτέρα, αλλά στο παρόν στάδιο, πως δεν πιστεύει ότι είναι ένα πολύ διαδεδομένο πρόβλημα.

«Φαίνεται να είναι ένα περιστατικό που έγινε άπαξ, αλλά το ερευνούμε διεξοδικά τώρα και θα έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα του τι έγινε μέσα στις επόμενες 24 έως 48 ώρες», είπε.

«Παίρνουμε το θέμα της ασφάλειας των δεδομένων πολύ σοβαρά».

«Είναι πολύ σημαντικό να διατηρούμε τις υψηλότερες προδιαγραφές ακεραιότητας των δεδομένων, για τους πελάτες μας.»

Ο κος Dews λέει ότι δεν ανησυχεί για το μέλλον της επωνυμίας, παρότι η εταιρεία αντιμετωπίζει μια συλλογική αγωγή σχετικά με θέματα υποδοχής και εξυπηρέτησης.

«Όσο φροντίζουμε τα δεδομένα των πελατών μας, η επωνυμία μας σίγουρα θα το ξεπεράσει», είπε.

«Δεν ανησυχούμε για την επωνυμία μας αυτή τη στιγμή, η ανησυχία μας ως επί το πλείστον εστιάζεται στο να διασφαλίσουμε ότι τα αρχεία των πελατών μας είναι ασφαλή.

«Και γι 'αυτό αλλάζουμε τους κωδικούς πρόσβασης κάθε 24 ώρες.
«Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς  ενώ είναι στη Vodafone.»

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Fairfax, εγκληματικές ομάδες πληρώνουν για τις προσωπικές πληροφορίες ορισμένων πελατών μαζί με τις διευθύνσεις της κατοικίας τους και τα στοιχεία των πιστωτικών τους καρτών.

Άλλοι έχουν αποκτήσει, επίσης, τα στοιχεία σύνδεσης για τον έλεγχο των επικοινωνιών των συζύγων τους.

Οι λεπτομέρειες είναι σύμφωνα με πληροφορίες προσβάσιμες από οποιονδήποτε υπολογιστή, επειδή διατηρούνται σε μια ιστοσελίδα και όχι στο εσωτερικό σύστημα της Vodafone.

Αντιπρόσωποι κινητών τηλεφώνων έχουν επίσης παραδεχτεί ότι ο καθένας με πλήρη πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να κοιτάξει τους λογαριασμούς ενός πελάτη και να κάνει αλλαγές στους λογαριασμούς.
Σημείωση: Οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας


Vodafone says security breach a 'one-off'
Vodafone has confirmed it believes its secure customer database has been breached by an employee or dealer who has shared the access password, revealing the personal details of millions of customers.

Vodafone chief executive, Nigel Dews, says he became aware the password to the online portal had been shared when the company was tipped-off on Saturday by a newspaper reporter.

He says an internal investigation is underway to work out who breached the system and how.

Passwords will also be reset.

Mr Dews says a full report will be delivered to him on Monday, but at this stage, he does not believe it is a widespread problem.

"It appears to have been a one-off incident, but we are investigating that thoroughly now and we will have a much better picture of that in the next 24 to 48 hours," he said.

"We take this data security issue very seriously.
"It's very important that we uphold the highest standards of data integrity for our customers."

Mr Dews says he is not concerned about the future of the brand despite the company also facing a class action over reception and service issues.

"As long as we look after our customers' data, our brand will certainly recover from this," he said.

"I'm not concerned about the brand at the moment, I'm mostly concerned about making sure our customers' records are safe.

"And that's why we're resetting those passwords every 24 hours.

"We want to make sure that our customers can feel as safe and secure while they're on Vodafone."

According to Fairfax newspapers, criminal groups are paying for the private information of some customers including home addresses and credit card details.

Others have also obtained logins to check their spouses' communications.
The details are reportedly accessible from any computer because they are kept on an internet site rather than Vodafone's internal system.

Mobile phone dealers have also admitted that anyone with full access to the system can look up a customer's bills and make changes to accounts.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top