Η Ρουμανική Κυβέρνηση αποφάσισε να αναβάλλει επ'αόριστον την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, την οποία θα έπρεπε να να είχε αρχίσει να εκδίδει με τον ερχομό του 2011, εξαιτίας των περιορισμένων τεχνικών και οικονομικών δυνατοτήτων καθώς και της ανάγκης για "πιο απλουστευμένες διαδικασίες".


Η εισαγωγή της ηλεκτρονικής ταυτότητας είχε αρχικά σχεδιαστεί για τον Ιανουάριο 2003, αλλά διαδοχικά οι κυβερνήσεις ανέβαλλαν την εφαρμογή της για τον Ιανουάριο του 2006, μετά για τον Ιανουάριο του 2009 και τελικά για τον Ιανουάριο του 2011. Η δικαιολογία για κάθε αναβολή ήταν ότι ο χρονικός στόχος ήταν πολύ περιοριστικός για να αναβαθμισθεί η Εθνική Ηλεκτρονική Βάση Καταχώρησης του Πληθυσμού και ότι η δοκιμαστική πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί πριν την έκδοση της κάρτας θα άρχιζε να δημιουργείται τον Ιούλιο του 2010.Με μια κατεπείγουσα απόφαση η Κυβέρνηση αποφάσισε να ακυρώσει την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2011 για την ταυτότητα και της 1ης Ιουλίου για την δοκιμαστική πλατφόρμα. 

Η κυβέρνηση επίσης αποφάσισε οι δημόσιοι οργανισμοί που εμπλέκονται με αυτή τη διαδικασία να προμηθευτούν τα μηχανήματα και τα προγράμματα (software) τους ερχόμενους 18 μήνες. Επίσης όρισε τοχρονοδιάγραμμα εισαγωγής της ηλεκτρονικής ταυτότητας ως εξής: Μέσα σε 3 χρόνια στις μεγάλες πόλεις και μέσα σε 4 χρόνια στις υπόλοιπες περιοχές.

Romanian Govt Indefinitely Postpones Electronic ID Card Introduction

Romania's Government has decided to indefinitely postpone the introduction of the electronic ID card, which should have been issued starting with 2011, because of limited technical and financial resources and the need for a "simplified procedure."

The electronic ID card's introduction was originally planned for January 1, 2003, but successive governments pushed this deadline to January 1, 2006, later to January 1, 2009 and, finally, to January 1, 2011. The explanation for each postponement was that this objective is tied to the updating of the National Electronic Population Registry System and that a test platform for the electronic system to be used in issuing such ID cards would be developed starting with July 1, 2010.


Through an emergency ordinance approved late this year, the Government has decided to cancel both the January 1, 2011 deadline for the introduction of the electronic ID card, and the July 1, 2010 deadline for the development of the test platform. These two goals will be set later, through a Government decision.


The Government has also decided that public bodies located in county capitals would be outfitted with specific equipment and software within 18 months of the electronic ID card's introduction; the timeframe will be three years for other cities and towns, and four years for communes.

http://www.mediafax.ro/english/romanian-govt-indefinitely-postpones-electronic-id-card-introduction-7855989

φωτογραφία: http://apologeticum.wordpress.com/2010/08/23/ipp-trebuie-sa-se-renunte-la-cartile-electronice-de-identitate-cedo-interzice-colectarea-datelor-biometrice/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top