σχόλιο ID-ont.blogspot.com:Εάν σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι παράνομη η δημοσίευση στο διαδίκτυο των προσωπικών στοιχείων των αγροτών που έλαβαν επιδότηση από την ΕΕ τότε:

α) Πόσο περισσότερο παράνομη είναι η εξαγγελθείσα δημοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων όλων των Ελλήνων στο διαδίκτυο;

β) Πόσο περισσότερο παράνομη είναι η καταγραφή του καταναλωτικού προφίλ των Ελλήνων, η πιθανή επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγονται και η πιθανή εμπορική ή άλλη εκμετάλλευσή τους μέσω της "Κάρτας Αγορών" η οποία σύμφωνα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες μακροπρόθεσμα θα ενσωματωθεί στην "Κάρτα (εξυπηρετήσεως) του Πολίτη";

Διαβάστε το σχετικό δημοσίευμα:
Εν μέρει ανίσχυροι είναι δύο ευρωπαϊκοί κανονισμοί που αφορούν τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων όσων πολιτών λαμβάνουν ενισχύσεις στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αποφάσισε χθες το δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η απόφαση του δικαστηρίου ενδεχομένως να δημιουργήσει νέα δεδομένα όσον αφορά τη δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όχι μόνο στο πλαίσιο της ΚΑΠ, αλλά γενικότερα.

Μέχρι σήμερα η ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίζει ότι πρέπει να δημοσιεύονται υποχρεωτικώς στο Διαδίκτυο τα ονόματα των δικαιούχων του Γεωργικού Ταμείου καθώς και τα ποσά που λαμβάνουν ως ενίσχυση. Το δικαστήριο θεμελιώνει την απόφασή του, παρατηρώντας ότι ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή αναγνωρίζεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και «αφορά κάθε πληροφορία σχετικά με φυσικό πρόσωπο». Επιπλέον, περιορισμοί του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή πρέπει να αντιστοιχούν σε περιορισμούς που γίνονται δεκτοί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμβασης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. 


Ακολούθως, το δικαστήριο διαπιστώνει ότι η δημοσιοποίηση στο Διαδίκτυο ονομαστικών πληροφοριών που αφορούν τους δικαιούχους αγροτικών ενισχύσεων συνιστά γενικότερα προσβολή του δικαιώματός τους στην ιδιωτική ζωή και ειδικότερα προσβολή του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Το ΔΕΕ αναγνωρίζει ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία οι φορολογούμενοι δικαιούνται να ενημερώνονται σχετικά με τη διαχείριση των δημοσίων πόρων. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το είδος των πληροφοριών που δημοσιεύονται και πλέον είναι προσβάσιμες από τον καθένα, είναι ανάλογο με τον επιδιωκόμενο σκοπό


Έτσι, λοιπόν, το ΔΕΕ αποφαίνεται ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιβάλλοντας τη δημοσιοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι δικαιούχος αγροτικών ενισχύσεων, «υπερέβησαν τα όρια που επιβάλλει η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας». Συνεπώς, κηρύσσονται ανίσχυρες οι διατάξεις του κανονισμού 1290/2005 και ολόκληρος ο κανονισμός 259/2008. Κάθε δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα λοιπόν, όπως για παράδειγμα φορολογικών στοιχείων, πρέπει να είναι ανάλογη με την επιδίωξη να πληροφορούνται οι πολίτες πώς διαχειρίζονται οι δημόσιοι πόροι και να μην προσβάλλει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.


http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_10/11/2010_421769


φωτογραφία: http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/52363

σχόλιο id-ont.blogspot.com: Οι επισημάνσεις με bold γράμματα στο ανωτέρω άρθρο είναι δικές μας.


Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Όχι στο Ιντερνετ τα ονόματα όσων παίρνουν επιδοτήσεις.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top