Διαβάστε πρώτα την αναλυτική επιστολή που φιλοξενούμε σε προηγούμενη ανάρτησή μας. Επισημαίνουμε ότι η αναλυτική επιστολή στάλθηκε από πελάτη τράπεζας που ΔΕΝ επιθυμούσε καθόλου τσιπάκι στην κάρτα του, είτε τσιπάκι RIFD είτε απλό τσιπάκι. Κι αυτό γιατί στο μέλλον -έτσι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία- μπορεί να μην είναι σε θέση να καταλάβει πότε το απλό τσιπάκι θα "μετεξελιχθεί" σε rfid ή κάτι άλλο που σήμερα δεν μπορεί να φανταστεί:


Eπιστολή σε τράπεζα για δήλωση επιφύλαξης παραλαβής κάρτας νέας τεχνολογίας με τσιπάκι RFID:


Προς την …..Τράπεζα


Αίτηση - Δήλωση


Του……………


Με την από ……… επιστολή σας με καλέσατε να αντικαταστήσω την ……...κάρτα μου που διατηρώ στην τράπεζά σας και η οποία έχει ημερομηνία λήξης την……με νέα κάρτα την οποία χαρακτηρίζετε ως νέας τεχνολογίας.


Παρακαλώ να μου γνωρίσετε εάν η κάρτα αυτή εκτός του επαγωγικού chip περιέχει και rfid. Στην περίπτωση αυτή θα ήθελα να με ενημερώσετε για τις πληροφορίες που τo rfid αυτό θα περιέχει καθώς και για το εάν το rfid θα είναι μόνον παθητικό ή θα αποστέλλει κι αυτό πληροφορίες. Επίσης εάν για το συγκεκριμένο τύπο κάρτας έχετε λάβει έγκριση από την Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.


Σε κάθε περίπτωση, εφόσον η νέα κάρτα που μου αποστείλατε περιέχει rfid, με δεδομένες τις κριτικές που διεθνώς έχουν ασκηθεί για αυτές και την ασφάλειά τους, σας δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να την παραλάβω και επιθυμώ να συνεχίσω να χρησιμοποιώ την παλαιά κάρτα (τουλάχιστον μέχρι αυτή να λήξει).


Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι, ως προς αυτό το αίτημα, πολλές άλλες τράπεζες το κάνουν δεκτό σε πελάτες τους που συμμερίζονται τις ανησυχίες που εξέφρασα παραπάνω.


Ευελπιστώντας στην συνέχιση της συνεργασίας μας,


Με τιμή


φωτογραφία: http://usahitman.com/wp-content/uploads/2010/10/129377-2505p026-2b.jpg

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top