Η συγκέντρωση προσωπικών ηλεκτρονικών δεδομένων από τις αρχές και η απαγόρευση πρόσβασης των ενδιαφερομένων σε αυτές τις πληροφορίες συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, αποφάνθηκε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 
Εκδικάζοντας την προσφυγή της μη κυβερνητικής οργάνωσης "Πρωτοβουλία Νέων για τα ανθρώπινα δικαιώματα" κατά της Σερβίας, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναγνώρισε ότι η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρχές μέσω ηλεκτρονικής παρακολούθησης και η άρνηση της χορήγησης των σχετικών πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης.


Καταδικάζοντας ομόφωνα την Σερβία, το Δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνεχής απροθυμία των Σερβικών αρχών να κοινοποιήσουν στους ενδιαφερόμενους τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει κατ' αυτόν τον τρόπο ήταν αντίθετη προς τις διατάξεις του εσωτερικού δικαίου και την Σύμβαση προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελούσε αυθαίρετη ενέργεια.

Το 2005 οι σερβικές αρχές ασφαλείας προέβησαν σε μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση, στοιχείων, δεδομένων και ηλεκτρονικών μηνυμάτων, αγνώστου αριθμού Σέρβων πολιτών.


Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους η σερβική ΜΚΟ αυτή ζήτησε από την υπηρεσία πληροφοριών της Σερβίας να μάθει τον αριθμό των πολιτών που είχαν τεθεί υπό ηλεκτρονική παρακολούθηση, καθώς και το είδος των πληροφοριών που είχαν συλλεχθεί και αποθηκευτεί.


Οι αρχές επικαλέστηκαν το απόρρητο των πληροφοριών και δεν παραχώρησαν τα στοιχεία που ζητήθηκαν, αλλά "η Πρωτοβουλία Νέων για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα" κατήγγειλε στον Επίτροπο Πληροφοριών τα γεγονότα και ο Επίτροπος έκρινε ότι οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας είχαν παραβιάσει το νόμο, διατάσσοντας την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών εντός τριών ημερών.


Οι αρχές ασφαλείας άσκησαν έφεση στην απόφαση του Επιτρόπου και τα Σερβικά δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι δικαίως δεν δόθηκαν τα ζητούμενα στοιχεία στην ΜΚΟ. Αυτή προσέφυγε στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 29 Νοεμβρίου 2006, επικαλούμενη το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και σε μία δίκαιη δίκη.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top