Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλεί τον ΕΔΟΕΑΠ να καταστρέψει το υπάρχον αρχείο για τους συνταξιούχους που δεν έπρεπε να συλλεχθεί αντίγραφο του εκκαθαριστικού ή της φορολογικής δήλωσης.

Σύμφωνα με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η συλλογή αντιγράφου του εκκαθαριστικού ή της φορολογικής δήλωσης από τον ΕΔΟΕΑΠ για τους συνταξιούχους ασφαλισμένους του Οργανισμού στο πλαίσιο της απογραφής τους και του ελέγχου νομιμότητας καταβολής της επικουρικής σύνταξης είναι αναγκαία μόνον για τους συνταξιούχους κάτω των 55 ετών και για τους συνταξιούχους που, λόγω θανάτου, υπόκεινται στις αντίστοιχες διατάξεις νόμου, και όχι για όλους τους συνταξιούχους του Οργανισμού, εφόσον μόνον για αυτές τις κατηγορίες προβλέπεται η αναστολή ή ο περιορισμός της καταβολής της επικουρικής σύνταξης.


Με την απόφαση αυτή, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα απευθύνει προειδοποίηση στον στον ΕΔΟΕΑΠ να μην συνεχίσει την συγκεκριμένη επεξεργασία και να καταστρέψει το σχετικό αρχείο για τους συνταξιούχους που δεν έπρεπε να συλλεχθεί αντίγραφο του εκκαθαριστικού ή της φορολογικής δήλωσης.

Για τους συνταξιούχους, δε, για τους οποίους νομίμως συνελέγη, ζητά να συγκεντρωθούν μόνον όσα στοιχεία είναι απαραίτητα για την ασφαλιστική σχέση από τα κατατεθέντα εκκαθαριστικά σημειώματα ή τις κατατεθείσες φορολογικές δηλώσεις και τα υπόλοιπα να διαγραφούν.

Ακόμη, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αναφορικά με την επεξεργασία φορολογικών στοιχείων των ασφαλισμένων συνταξιούχων του Οργανισμού από τον ΕΔΟΕΑΠ, τονίζει πως: «η εξυπηρέτηση του επιδιωκόμενου σκοπού θα μπορούσε να γίνει με ηπιότερα μέσα, όπως επίδειξη εκκαθαριστικού σημειώματος ή φορολογικής δήλωσης ή με την προσκόμιση από τον συνταξιούχο ασφαλισμένο του Ταμείου σχετικής βεβαίωσης από την εφορία».


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

top